Bijzondere aandacht voor jongdementie

De ondersteuningsgroep

Jongdementie is een specifieke problematiek die een andere aanpak en methodiek vergt. In mei 2016 werd samen met enkele mantelzorgers van personen met jongdementie een werkgroep opgericht. Intussen groeide de groep aan met nieuwe leden en heeft ze een regionaal bereik. Maandelijks worden ontmoetingsmomenten voor personen met jongdementie samen met hun familie georganiseerd waarbij ervaringen worden uitgewisseld, activiteiten worden gedaan en samen nagedacht wordt over sensibilisering en aanvaarding van deze problematiek en de gevolgen ervan.

Het ontmoetingshuis

Het Ontmoetingshuis Jongdementie wil mensen met jongdementie een plaats bieden waar ze samen met lotgenoten een leuke en zinvolle dag kunnen doorbrengen. Verzorgenden van Familiehulp organiseren verschillende activiteiten die sterk aanleunen bij de interesses en mogelijkheden. Ook familieleden en mantelzorgers zijn altijd welkom in het Ontmoetingshuis.

Lotgenotencontact voor kinderen van een ouder met jongdementie

In het najaar van 2021 is Menos ook gestart met het samenbrengen van kinderen van een ouder met jongdementie. Enkele malen per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd.

Mandana, kleinschalig wonen met zorg

Menos heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het woonzorgcentrum Mandana; een woonzorgcentrum, uniek in architectuur én in benadering van de oudere: kleine woongroepen, ruime aandacht voor het ritme van de oudere en betrokkenheid van partner en mantelzorgers. Een woonzorgcentrum dat sterk inzet op dementiezorg. Sinds 2019 heeft Mandana ook een woongroep van 8 bewoners met de diagnose jongdementie.