003 Aanvullende belasting op de personenbelasting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de inwoners die belastbaar zijn in de stad Genk op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 7,5%.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019