Adreswijziging

Kom je als niet-Belg voor het eerst naar België, neem dan telefonisch contact met ons: 089 65 36 00

Als je binnen België van adres verandert, moet je dit binnen de 8 dagen melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dat melden.

Vertrek je - voor langere tijd of definitief - naar het buitenland, dan meld je dit ook bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

Je adreswijziging kan pas doorgevoerd worden als je effectief verhuisd bent.

Ga je naar het buitenland, dan kom je even langs - na afspraak - vlak vóór je vertrek.

Procedure

  • Adreswijziging melden: dit kan online of aan de snelbalie in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak.
  • Na je melding volgt een woningcontrole door de wijkinspecteur. Hij/zij zal je adreswijziging moeten bevestigen.
  • Adreswijziging registreren: Als alles in orde is, ontvang je van de wijkagent een document waarmee je in het stadhuis je nieuwe adres kan laten registreren in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart. Dit doe je in het stadhuis en op afspraak. Vergeet zeker je pincode van je identiteitskaart niet.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woning verlaten, moeten zich persoonlijk melden in het stadhuis, samen met minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Indien één ouder, samen met minderjarige kinderen, een adreswijzing aanvraagt en hierdoor het gezin verlaat, wordt de achterblijvende ouder hiervan per brief op de hoogte gebracht.
Belangrijk: De adreswijziging van de minderjarige wordt pas doorgevoerd na het verstrijken van de antwoordtermijn op deze brief, t.t.z. 20 kalenderdagen.

Wat meebrengen

Bij het melden van de adreswijziging:

  • je identiteitskaart

Voor de wijziging van je adres in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart (na controle door de wijkinspecteur):

  • document van de wijkinspecteur
  • je identiteitskaart met pin- of pukcode
  • identiteitskaarten en pincodes van andere gezinsleden die mee verhuizen