Adreswijziging

Als je binnen België van adres verandert, moet je dit binnen de 8 dagen melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dat melden.

Vertrek je - voor langere tijd of definitief - naar het buitenland, dan meld je dit ook bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

Je adreswijziging kan pas doorgevoerd worden als je effectief verhuisd bent.

Ga je naar het buitenland, dan kom je even langs - na afspraak - vlak vóór je vertrek.

Procedure

  • Je start met je adreswijziging te melden, hiervoor moet je niet naar het stadhuis komen, dit kan online.
  • Na je melding volgt een woningcontrole door de wijkinspecteur van de politie. Hij/zij zal je adreswijziging moeten bevestigen.
  • Als alles in orde is, ontvang je van de wijkinspecteur een document waarmee je naar het stadhuis komt. Dan kan onmiddellijk je nieuwe adres geregistreerd worden in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart. Denk eraan dat je de pincode van je identiteitskaart kent of bij je hebt. Je moet hiervoor wel een afspraak maken. Dit kan via de website of telefonisch.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woning verlaten, moeten zich persoonlijk melden in het stadhuis, samen met minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Indien één ouder, samen met minderjarige kinderen, een adreswijzing aanvraagt en hierdoor het gezin verlaat, wordt de achterblijvende ouder hiervan per brief in kennis gesteld.
De adreswijziging van de minderjarige wordt pas doorgevoerd na het verstrijken van de antwoordtermijn op deze brief, t.t.z. 20 kalenderdagen.

Wat meebrengen

Bij het melden van de adreswijziging als je dit niet online doet:

  • je identiteitskaart

Voor de wijziging van je adres in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart (na controle door de wijkinspecteur):

  • document van de wijkinspecteur
  • je identiteitskaart met pin- of pukcode
  • identiteitskaarten en pincodes van andere gezinsleden die mee verhuizen