Adreswijziging

Als je binnen België van adres verandert, moet je dit binnen de 8 dagen melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dat melden.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je effectief verhuisd bent.

Procedure

  • Je hoeft hiervoor niet naar het stadhuis te komen. Je kan dit ook online regelen.
  • Na je melding volgt een woningcontrole door de wijkinspecteur van de politie. Hij/zij zal je adreswijziging moeten bevestigen.
  • Als alles in orde is, ontvang je van de wijkinspecteur een document waarmee je in het stadhuis onmiddellijk je nieuwe adres kan laten registreren in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart.
  • Je moet je in elk geval verplicht aanbieden voor het wijzigen van het adres op je identiteitskaart. Denk eraan dat je de pincode van je identiteitskaart kent of bij hebt.
  • Voor dit bezoek maak je een afspraak via de website of telefonisch.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woning verlaten, moeten zich persoonlijk melden in het stadhuis, samen met minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Wat meebrengen

Bij het melden van de adreswijziging als je dit niet online doet:

  • je identiteitskaart

Voor de wijziging van je adres in het bevolkingsregister en op je identiteitskaart (na controle door de wijkinspecteur):

  • document van de wijkinspecteur
  • je identiteitskaart met pin- of pukcode
  • identiteitskaarten van andere gezinsleden die mee verhuizen