Attest van woonst

In het kader van sommige procedures kan je gevraagd worden een attest van woonst te verstrekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld quasi altijd in gerechtelijke dossiers.

Opgelet! In principe kan je enkel een attest van woonst van jezelf opvragen. Het kan in het kader van een gerechtelijke procedure nodig zijn dat je een attest van woonst nodig hebt van een persoon. Je kan dit krijgen maar je moet dan een verklaring ondertekenen waarin je de wettelijke basis vermeldt voor je aanvraag. Dit document wordt 3 jaar bijgehouden.

 

Procedure

De aanvraag van een attest van woonst is een 'snelproduct'. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Je kan dit:

  • ofwel digitaal aanvragen via de knop 'vraag online aan'. Het attest wordt vervolgens opgestuurd of je kan het ook aan het onthaal komen afhalen.
  • ofwel aanvragen op het stadhuis. Je krijgt het attest dan onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis.