Bereikbaarheid Genk

Actieplannen

Het functioneel fietsen en wandelen neemt toe.

 • Verplaatsingen met de fiets van en naar school aantrekkelijk maken door de organisatie van een mix aan infrastructurele en sensibiliserende maatregelen en samen met de scholen werk maken van veilige schoolomgevingen.
 • Duurzaam woon-werkverkeer stimuleren door als stadsorganisatie zelf het goede voorbeeld te geven en ondernemingen te inspireren om hier ook op in te zetten.
 • Het netwerk van verbindingen en plekken die voorbehouden zijn voor trage weggebruikers, verbeteren, uitbreiden, in beeld brengen en promoten waarbij ook kwalitatief parkeren van fietsen aandacht krijgt.
 • Genkenaren faciliteren om te starten met fietsen.
 • Genkenaren verleiden tot (meer) fietsen door een goed aanbod, door de organisatie van verschillende acties en het in beeld brengen van goede voorbeelden.

Het aanbod van het collectief vervoer wordt geoptimaliseerd en het gebruik ervan stijgt.

 • Het openbaar vervoer van en naar Genk optimaliseren door een actieve en proactieve rol op te nemen binnen de vervoersregio en de partnerschappen met NMBS en De Lijn uit te diepen.
 • Het openbaar vervoer binnen Genk optimaliseren.
 • Aangepast vervoer en vervoer op maat een volwaardige plaats geven in het aanbod.

De Genkenaar gaat bewuster om met zijn autogebruik.

 • Een duurzaam parkeerbeleid voeren vanuit het principe ‘de juiste auto op de juiste plaats’.
 • Duurzame mobiliteit wijkgericht benaderen door de realisatie van verschillende acties op maat van de wijk.
 • Autodelen en e-mobility, al dan niet in combinatie, promoten.
 • Werken aan een verkeersveilige omgeving in nauw overleg met de politie.