Thematische beleidsdoelstellingen

Thematische doelstellingen zijn verbonden aan specifieke beleidsthema’s: samen stad maken, armoede, talentontwikkeling, zorg, wonen, vrije tijd, economie en werk, stedelijkheid, klimaat en milieu, mobiliteit, veiligheid, stadsorganisatie en financiering.