Veilige stad

Uitdaging

Genkenaren, bezoekers en mensen die in Genk werken, zijn en voelen zich veilig.

Kernopdracht

Een veilige samenleving voor iedereen nastreven.

Veiligheid =

 • objectieve veiligheid
 • subjectieve veiligheid
 • veiligheidsrisico's

Aanpak

Lokaal integraal veiligheidsbeleid → Veiligheidsketen

 • proactie
 • preventie
 • repressie
 • nazorg

Samen met verschillende partners, o.a.

 • Lokale Politie Carma
 • Brandweerzone Oost-Limburg

ACTIEPLANNEN

Stad Genk pakt veiligheidsfenomenen aan door te werken aan proactie, preventie, repressie en nazorg.

 • Het integraal lokaal veiligheidsbeleid regisseren.
 • Overlast: de aanpak van overlastfenomenen herwerken en coördineren.
 • Overlast: het (boven)lokaal GAS-beleid opvolgen.
 • Overlast: kennisopbouw en uitrol methodiek 'Veilig ontwerp en beheer van publieke ruimte' (CPTED).
 • Bemiddeling in burenconflicten organiseren.
 • Een persoonsgerichte aanpak van jongeren die wegen op de leefbaarheid van Genk ontwikkelen en opvolgen.
 • Het lokaal integraal verslavingsbeleid opvolgen en bijsturen.
 • De resocialisatie van justitiabelen bevorderen.
 • Noodplanning uitwerken en opvolgen.
 • Het ‘Veilig Feesten’ beleid opvolgen.
 • Een beleidskader rond vuurwerk & preventieve acties verder uitwerken en implementeren.
 • Het (boven)lokaal diefstalpreventiebeleid opvolgen en uitvoeren.
 • Het (boven)lokaal preventief toezicht door gemeenschapswachten en vrijwillige toezichters coördineren.
 • Preventieve acties omtrent cyber gerelateerde fenomenen ontwikkelen en opvolgen.
 • Het (boven)lokaal beleid radicalisering en polarisering opvolgen.
 • Het Family Justice center implementeren en opvolgen.

Stad Genk bouwt de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder uit.

 • De bewustwording over ondermijnende criminaliteit vergroten.
 • De bestuurlijke informatiepositie vergroten.
 • Het bestuurlijk instrumentarium optimaal inzetten.
 • Integrale thematische aanpak uitwerken per deelfenomeen.
 • Een bovenlokale trekkersrol opnemen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Stad Genk rolt een inclusief stedelijk handhavingsbeleid uit, onder coördinatie van het Veiligheidshuis.

 • De handhavingsdomeinen inventariseren.
 • De overlegstructuren inzake bestuurlijke handhaving inventariseren en optimaliseren.
 • De intersectorale samenwerking inzake bestuurlijke handhaving versterken.
 • Een gedragen stedelijk handhavingsbeleid onderzoeken, implementeren en opvolgen.

Stad Genk realiseert een maximale afstemming en samenwerking met de lokale politie.

 • Bijdragen tot een optimale werking van de lokale politie.
 • Stad Genk en de lokale politie werken nauw samen op basis van projectmatige afspraken.
 • Bijdragen tot de veiligheid KRC Genk.

Stad Genk realiseert een maximale afstemming en samenwerking met de brandweerorganisatie.

 • Bijdragen tot een optimale werking van de brandweerorganisatie (financiering).