Zorg en ondersteuning

Doel

Genkenaren voelen zich gezond. Genk zorgt voor dienstverlening voor Genkenaren die extra zorg of diensten nodig hebben.

Aanpak

1 - Genk als sterke, gezonde stad

 • Gezondheidsacties en initiatieven

2 - Bereiken van (kwetsbare) ouders

 • Campus O³
 • Kinderopvang

3 - Proactief informeren over het aanbod hulp- en dienstverlening

 • Rechtenonderzoek
 • Geïntegreerd breed onthaal
 • Nieuwe concepten in de dienstencentra

4 - Toegankelijkheid van de zorg

 • Samenwerking tussen partners
 • Buurtgerichte zorgnetwerken
 • Zelfredzaamheid & vermaatschappelijking van de zorg

5 - Efficiëntie van de zorg

 • Gecoördineerde zorg via de eerstelijnszone
 • Overleg en casemanagement
 • Promoten en kennis over eerstelijnsdiensten

6 - Psychisch kwetsbare Genkenaren

 • Overkophuis
 • Kruispuntproject

7 - Vergrijzing

 • Zo lang mogelijk thuis leven
 • Mantelzorg
 • Zorg voor personen met dementie
 • Investeren in zorg van het Zorgbedrijf

Actieplannen

Meer gezinnen met kinderen vinden een gepast antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften.

 • Ouders vanaf zwangerschap gepaste ondersteuning bieden.
 • Het aanbod aan kinderopvang behoeftendekkend en kwalitatief uitbouwen.
 • Kwetsbare ouders en kinderen toeleiden naar en beter begeleiden in de kinderopvang.
 • Het transformatieproces inzake kinderopvang realiseren conform de wijzigende decretale verplichtingen.
 • De samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en vrije tijd versterken door de uitrol van een stedelijk samenwerkingsconcept en nieuwe decretale verplichtingen.
 • Campus O3 continueren als een netwerkorganisatie op gebied van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Het aantal Genkenaren met een niet-beantwoorde zorgnood neemt af.

 • Inzetten op geestelijke gezondheid: coachen doorheen het leven bij psychische kwetsbaarheid en samenwerken voor radicaal geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.
 • Laagdrempelige geïntegreerde eerstelijnszorg regisseren en promoten.
 • Een geïntegreerd breed onthaal realiseren via zorgloketten, onthaal en doorverwijzing.
 • Bestendigen van een goede coördinatie van hulp en zorg en inschakeling van expertise bij complexe problematieken.
 • Geïntegreerde zorg verlenen aan psychisch kwetsbare ouderen en personen met dementie.
 • Voor personen met een handicap voorwaarden scheppen voor en aansporen tot deelname aan het maatschappelijk leven waarbij inspraak en participatie centraal staan.
 • Ondersteuning en aandacht voor mantelzorgers en verenigingen.

Medioren en senioren kunnen in Genk waardig ouder worden.

 • Outreachend werken via 'buurtgerichte zorg': acties tegen eenzaamheid, detectie en signalering van personen met zorgnoden.
 • Genkenaren langer thuis laten leven door aandacht voor zorg, mobiliteit en ergotherapie aan huis.
 • Genkenaren kansen geven om actief ouder te worden.
 • Seniorenbeleid realiseren gebaseerd op informatie, communicatie, inspraak en beleidsparticipatie.

Genkenaren leven gezond(er).

 • Gezondheidspreventie op maat realiseren.
 • Gezondheid stimuleren op maat van gezinnen en kinderen.
 • Tegengaan van financiële en sociale gezondheidsongelijkheid.
 • Gezonde leefomgeving.