Vrijetijds- en belevingsaanbod

Uitdaging

Het belang van kunst, cultuur en sport is al vaak bewezen:

 • versterkt persoonlijkheidsontwikkeling
 • ontplooit talenten
 • verhoogt sociaal kapitaal
 • voedt lichaam en geest
 • belangrijk voor sterke samenleving

Doel: Genkenaren meer doen beleven door meer te participeren aan een breed en divers aanbod.

Maar:

 • Aanbod is onvoldoende bekend
 • Nood aan heldere ondersteuning
 • Actoren kennen elkaar onvoldoende
 • Toegang verloopt moeilijk voor kansengroepen
 • Aanbod en organisatoren moeten zich sterker afstemmen op diverse Genkenaren

Aanpak

Inzetten op verschillende aspecten van het vrijetijdsaanbod en specifieke focus leggen.

1 - Solide & transparante ondersteuning & versterking verenigingen & infrastructuur

Infrastructuur:

 • Evenwicht tussen kosten, maatschappelijke return en responsabilisering
 • Multifunctioneel, transversaal en gedeeld gebruik

Ondersteuningsbeleid:

 • Bewuster werken aan stedelijke uitdagingen

2 - Deelname van een breder en diverser publiek met de stad als:

 • facilitator
 • initiatiefnemer
 • minder als organisator
 • partner
 • stimuleren transversale samenwerkingen
 • financiële participatiedrempels wegnemen

3 - Genkenaar bewus laten bewegen

 • Stap naar sport en bewegen makkelijk maken
 • Focus op:
  • sport stimuleren van jongs af aan
  • groepen stimuleren die minder kansen hebben op sportdeelname

4 - Landschap en natuur

 • avontuurlijke en natuurlijke speelruimte
 • sportbeleving in een groengebied
 • kunst- en cultuurbeleving in de natuur

5 - Vrijetijdsaanbod aansluiten op de behoefte van jongeren

 • verdere uitbouw PAND en het jeugdcentrum Rondpunt 26
 • naschools aanbod
 • vakantieaanbod
 • belevingsaanbod
 • ontmoeting en samenwerking stimuleren

Actieplannen

Alle Genkenaren hebben toegang tot open en diverse verenigingen en organisaties.

 • Vrijetijdsorganisatoren ondersteunen op financieel en inhoudelijk vlak.
 • De stedelijke en verenigingsinfrastructuur draagt bij tot een verhoogde participatie aan vrijetijds- en belevingsaanbod.
 • Genkenaren informeren over wat er in hun stad te doen is.

Meer Genkenaren bewegen bewust.

 • In de wijken sport stimuleren.
 • Sport al van jongs af aan stimuleren.
 • Diverse doelgroepen binnen de Genkse bevolking actief stimuleren om te starten met bewegen.
 • Sportevenementen ondersteunen die sensibiliseren rond het belang van sporten voor de gezondheid en die aanzetten tot bewegen.
 • Sportcampagnes opzetten om het aanbod te communiceren en de participatie te verhogen.

Meer Genkenaren participeren aan het kunst- en cultuuraanbod in de stad.

 • Een veelzijdig en gedifferentieerd cultuuraanbod voor de Genkenaren faciliteren, initiëren en organiseren.
 • De deelname aan cultuuractiviteiten door Genkenaren vergemakkelijken door toeleiding, mediatie en het verlagen van drempels.
 • De actieve deelname van Genkenaren aan cultuur- en kunstprojecten en activiteiten stimuleren.
 • Bovenlokale cultuurpartnerschappen en cultuurwerkingen aangaan en ontwikkelen vanuit de positie van centrumstad in de (EU) regio.

Meer Genkenaren waarderen en koesteren het landschap en de natuur waarin zij leven en kunnen beleven.

 • Het speelweefsel met betrokkenheid van kinderen en ouders kwaliteitsvol uitbouwen.
 • Het belevenisvol wandelknooppuntennetwerk en trage wegen netwerk verder ontwikkelen.
 • Sportbeleving in de groengebieden stimuleren.
 • Het Emile Van Dorenmuseum bouwt een actuele en hedendaagse werking uit vanuit de landschapschilderstraditie.
 • Kunst in publieke ruimte realiseren met het landschap als inspirator en inhoudelijk drager.

Het vrijetijdsaanbod voldoet meer aan de behoeften van alle jongeren.

 • Ontmoeting en samenwerking tussen jongerenwerkingen (van verschillende aard) stimuleren.
 • Een aanbod voor kinderen en jongeren tijdens Genk on Stage realiseren in samenwerking met een brede groep van Genkse vrijwilligers met aandacht voor jong Genks talent en gericht op een divers publiek.
 • Een vakantieaanbod voor kinderen en tieners afgestemd op het globaal stedelijk aanbod organiseren.
 • Een specifiek belevingsaanbod in eigen beheer of in samenwerking met derden voor kinderen, tieners en jongeren realiseren.
 • Een naschools aanbod in het centrum voor tieners en jongeren uitbouwen.
 • De aantrekkelijkheid van Genk als belevingsstad voor jongeren verhogen waarbij Club 26 en jeugdhuis PAND worden geëxploiteerd als fuif- en ontmoetingsruimte.
 • Jeugdcentrum Rondpunt 26 verder uitbouwen als een centrale plaats voor alle Genkse jeugd, het brede jeugdwerk en innovatieve jeugdwerkvormen.
 • Het jeugdaanbod (stedelijk of niet) toegankelijker maken voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
 • Regie van het jeugdbeleid.