Bijlagen evaluatie

In het kader van de evaluatie van het verkeersplan Genk-Midden werd per maatregel een grondige analyse gemaakt. Om deze analyse zo representatief mogelijk te maken, zijn er verschillende methoden gebruikt om gegevens te verzamelen: er werden metingen uitgevoerd met Telraam of onze radars, bewoners en leerlingen konden een bevraging invullen, en er werd een terugkoppelingsmoment georganiseerd.

De verzamelde gegevens zijn terug te vinden in de bijlagen, samen met de bijbehorende conclusies. Deze gegevens bieden inzicht in de huidige situatie en de effectiviteit van verschillende maatregelen in het stadsdeel Genk-Midden.

Bijlage 1. Evaluatie maatregelen Genk-Midden

Bijlage 2. Data telraam Genk-Midden

Bijlage 3. Rapport bevraging

Bijlage 4. Samenvatting terugkoppeling

Bijlage 5. IMPACT werkoverleg #1 St-Jozefsinstituut