Verkeersplannen

update 27/10/2020:

De geplande inloopmomenten per stadsdeel zijn omwille van de strengere coronamaatregelen uitgesteld. Zodra de nieuwe datums bekend zijn, lees je ze hier.

Te snel rijden en sluipverkeer staan in de top drie van grootste ergernissen van de Genkenaren. We willen dat iedere Genkenaar zich comfortabel en veilig kan verplaatsen. Daarom stelden we per wijk een verkeersplan op waarmee we de verkeersstromen in jouw wijk willen verbeteren. Dat is een plan met ingrepen zoals extra verkeersdrempels, meer fietsstraten, trajectcontroles, wegversmallingen, éénrichtingsstraten of de afsluiting van bepaalde straten met een zogenaamde knip.

Voorstel van aanpak

Op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen, brachten we de problematiek in kaart. Dat resulteerde in een totaalaanpak die ervoor zorgt dat het eenzijdig voorzien van maatregelen in één straat of wijkdeel niet zou leiden tot een verschuiving van het probleem aan andere straten of wijkdelen. Nu komen we met een voorstel van aanpak. Een voorstel dat we eerst nog met jullie willen bespreken op een aantal inloopmomenten.