Verkeersplannen

Praat mee over het verkeer in jouw wijk

De stad heeft een – voorstel van - verkeersplan klaar waarmee we de verkeersstromen en de verkeersveiligheid in alle wijken willen verbeteren. Op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen, bracht de stad de problematiek en mogelijke oplossingen in kaart. Een voorstel van aanpak wordt nog dit jaar aan alle Genkenaren voorgelegd, dit zowel online als op live infosessies. Dat geeft iedereen de kans om mee te denken over, en suggesties te geven voor, veilig verkeer in hun wijk. Dit participatietraject is een cruciaal onderdeel van het beleid.

We gaan in fases tewerk. Het eerste stadsdeel dat nog voor de zomer aan bod komt, is Genk-Midden (wijken Vlakveld, Bokrijk, Hasseltweg en Termien). Vanaf 15 juni kunnen de inwoners op een online platform het voorgestelde verkeersplan raadplegen maar ook suggesties voorstellen. Op 27, 29 juni en 1 juli zijn ze ook welkom op een live en coronaproof infomoment. Hiervoor ontvangen ze nog een uitnodiging.