Verkeersplannen

Praat mee over het verkeer in jouw wijk

De stad heeft een – voorstel van - verkeersplan klaar waarmee we de verkeersstromen en de verkeersveiligheid in alle wijken willen verbeteren. Op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen, bracht de stad de problematiek en mogelijke oplossingen in kaart.

We gaan in fases tewerk. Het eerste stadsdeel dat aan bod komt, is Genk-Midden (wijken Vlakveld, Bokrijk, Hasseltweg en Termien). De andere stadsdelen zullen verspreid over de komende jaren aan bod komen. Bekijk alvast de voorstellen per stadsdeel.