Bijsturing Driehoeven

De proefopstellingen die in de zomer van 2023 geplaatst werden bleken niet het gewenste effect te hebben. De stad ging daarom in dialoog met de bewoners uit de Gieterijstraat, Hofweg en Peperhofstraat over bijkomende verkeersmaatregelen om het ongewenste vrachtverkeer uit de woonstraten te weren. Hieruit kwam waardevolle input waarmee de Dienst Mobiliteit aan de slag ging. 

Wat zal er gebeuren? 

  • Invoering van een zone “verbod voor voertuigen langer dan 10m” in de hele woonwijk, tussen de bedrijven en de Guillaume Lambertlaan. Uitgezonderd plaatselijk verkeer: zijnde vrachtwagens (voor leveringen) van bewoners in de woonwijk en bussen van De Lijn in geval van een omleiding. 
  • De vrachtwagensluizen op de Gieterijstraat en Wolfsbergstraat worden vervangen door wegversmallingen. Ter hoogte van de versmalling op de Wolfsbergstraat wordt ook een rijbaankussen geplaatst. 
  • Op het einde van de Hofweg, aan het kruispunt met de Gieterijstraat, zal een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer worden geïnstalleerd. 

Wanneer? 

De voorgestelde wijzigingen zullen in de week van 8 april 2024 zichtbaar worden in het straatbeeld. Samen met het verkeersplan Genk-Noord zal er in mei een evaluatie plaatsvinden op basis van voor- en nametingen. 

Indien u nog opmerkingen heeft over de gewijzigde verkeersmaatregelen, kan u steeds terecht op ons meldingsloket via www.genk.be/meldingen-verkeer-en-mobiliteit