Blootstelling aan tabaksrook

18% van de inwoners van Genk geeft aan passief te roken; dit is minder dan in het Vlaams Gewest 2018. Passief roken wordt vaker gerapporteerd door 15-44-jarigen, laag- en middenopgeleiden en personen die moeilijk rondkomen dan door personen van 55 jaar en ouder, hoogopgeleiden en personen die makkelijk rondkomen. Blootstelling gebeurt voornamelijk in openbare plaatsen, bij anderen thuis en thuis.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat blootgesteld wordt aan

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat blootgesteld wordt aan tabaksrook binnenshuis, Genk 2022, Lokale GezondheidsenquĂȘte 2021, Vlaams Gewest 2018