Burgervoorstellen

Wat is een burgervoorstel?

Inwoners van Genk hebben de mogelijkheid om agendapunten te laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Op die manier kan je

 • voorstellen, problemen of noden aankaarten
 • vragen stellen over de beleidsvoering of dienstverlening.

Hoe een burgervoorstel indienen?

 • Vul het formulier in en onderteken met één handtekening.
 • Bezorg het aan stad Genk:
  • aangetekend, per post: Stad Genk - Stadsplein 1, 3600 Genk
  • of per e-mail: algemeen.directeur@genk.be
  • of geef het af aan de balie van het stadhuis.
 • Het verzoek moet ondertekend worden door tenminste 1% van het aantal inwoners van Genk, ouder dan 16 jaar, en die voldoen aan de voorwaarden:
  • ondertekenaars kunnen slechts éénmaal ondertekenen;
  • ondertekenaars moeten ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkingsregister van Genk;
  • ondertekenaars moeten op de dag voor de indiening minstens zestien jaar zijn;
  • ondertekenaars mogen geen voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht met zich meebrengt.

Wat gebeurt er met je verzoek?

 • De verzoeker of de eerste ondertekenaar wordt gedurende maximaal 10 minuten gehoord door de gemeenteraad en/of OCMW-raad.
 • Als je verzoek tijdig is ingediend (minstens 20 dagen voor de dag van de zitting), wordt het behandeld tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeente- of OCMW-raad. Als je verzoek niet tijdig is ingediend wordt het geagendeerd op de volgende vergadering.
 • Een gelijkaardig voorstel kan niet eerder dan één jaar later opnieuw ingediend worden.