Verzoekschriften

Burgers (ook niet-inwoners van stad Genk) kunnen verzoekschriften indienen bij stad en OCMW Genk over zaken die tot hun bevoegdheid behoren.

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift is een vraag aan stad en OCMW Genk om iets te doen of te laten.

Dit is geen verzoekschrift:

 • een onredelijke of te vage vraag
 • een loutere mening
 • een anonieme vraag
 • een vraag met beledigend taalgebruik.

Hoe een verzoekschrift indienen?

 • Vul het formulier in en onderteken met één handtekening.
 • Bezorg het aan stad Genk:
  • per post: Stad Genk - Stadsplein 1, 3600 Genk
  • of per e-mail: algemeen.directeur@genk.be
  • of geef het af aan de balie van het stadhuis.

Wat gebeurt er met je verzoek?

De ondertekenaar kan worden gehoord maar dit is geen verplichting voor het bestuur.
Binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, ontvangt de ondertekenaar een gemotiveerd antwoord.