Nieuwe wetgeving cateringmateriaal

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van wegwerpbekers of -verpakkingen voor dranken (zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen) verboden op publieke evenementen, van schoolfeesten tot festivals. 

Wat mag wel?

Het is wel toegelaten dat degene die de drank uitschenkt (bijvoorbeeld aan de toog), gebruik maakt van eenmalige drankverpakkingen op voorwaarde dat deze drankverpakkingen volledig apart ingezameld worden (volgens de wettelijke sorteerregels) om te recycleren. Je mag dus wel drank uit een eenmalige verpakking (pet, glas, brik, blik...) inschenken in een herbruikbare beker. De drank meegeven in een eenmalige drankverpakking of wegwerpbeker mag niet.

Waar nog op letten?

De eventorganisator neemt ook de nodige maatregelen om herbruikbare recipiënten (bekers, glazen...) terug in te zamelen voor hergebruik zodat hun retour verzekerd is.

Uitzondering op de regel

Als de eventorganisator kan garanderen dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90 % gescheiden worden ingezameld om achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden. De eventorganisator moet kunnen aantonen dat de doelstelling gehaald wordt.