Centrumontwikkeling: timing van de werken

We realiseren de herinrichting in 3 grote fasen:

 • Fase 1: Grote Markt
 • Fase 2: Sint-Martinusplein
 • Fase 3: Stadsplein

Fase 1: Grote Markt*

 • Juni 2023 - Goedkeuring dossier "herinrichting van de Grote Markt en het Sint-Martinusplein" door de gemeenteraad
 • September 2023: voorbereidende werken
 • Oktober - november 2023: nutsvoorzieningen
 • December 2023: geen werkzaamheden (winterevenement)
 • Januari 2024: start van de grote werken
 • (eind) April 2024: einde van de werken aan de Grote Markt

* Ter info: de zuidelijke pleinrand (met de Klokstraat) van de Grote Markt zal in een latere fase heringericht worden. In de Klokstraat moet het riool vervangen worden. Het rioleringssysteem maakt deel uit van een ruimer geheel dat dient aangepakt te worden.
Dit ruimer geheel is het zgn. project ‘zuidelijke lus’ met de herinrichting van de Stationsstraat, de Klokstraat en de Winterslagstraat. De plannen voor dit herinrichtingproject zijn nog in opmaak.

Fase 2: Sint-Martinusplein

 • Oktober-november 2024: voorbereidende werken (nutsvoorzieningen)
 • December 2024: geen werkzaamheden
 • Januari 2025: start van de grote werken
 • (eind) April 2025: einde van de werken aan het Sint-Martinusplein

Fase 3: Stadsplein

 • Het Stadsplein wordt ten vroegste in ‘25 aangepakt. De exacte timing van deze herinrichting is nog niet bepaald.