Centrumontwikkeling: timing van de werken

We realiseren de centrumontwikkeling in drie fasen:

  • Fase 1: Grote Markt
  • Fase 2: Sint-Martinusplein
  • Fase 3: Stadsplein

In elke fase is participatie van omwonenden, handelaars, horeca en de Genkenaar van groot belang. Want vergroening is een werk van ons allemaal.

Fase 1: Grote Markt

  • Voorjaar 2022: opmaak voorontwerp & feedbackmomenten
  • Najaar 2022: opmaak finaal plan op basis van feedback van bewoners, handel & horeca en de Genkenaar.
  • Voorjaar 2023: vergunning en aanbesteding
  • Najaar 2023: start werken
  • Najaar 2024: oplevering

Fase 2 en 3: Sint-Martinusplein en Stadsplein

Ook hier speelt participatie een grote rol. De timing volgt later.