De 22

Genk is een superdiverse samenleving. Elke Genkenaar heeft zijn/haar/hun typische eigenheid en dat siert ons. Soms kunnen al die identiteiten en perspectieven al eens botsen of missen we een gedeelde richting van waaruit we samen leven. Om die uitdagingen aan te pakken is stad Genk samen met Genkenaren aan de slag gegaan.

Loting van ‘De 22’

De stad vindt het belangrijk om vanaf het begin de stem van Genkenaren mee te nemen in het proces om samen de krijtlijnen van het toekomstig Genkse samenleven uit te tekenen. Op basis van een loting ontvingen 5.000 Genkenaren een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het participatief samenlevingsproject ‘De 22’. GeĂ¯nteresseerden konden zich kandidaat stellen door een ingevulde antwoordfiche aan de stad te bezorgen. Maar liefst 221 Genkenaren hebben zich kandidaat gesteld. Op een willekeurige manier werd hieruit een groep van 22 Genkenaren samengesteld die op vlak van leeftijd, geslacht, herkomst, opleidingsniveau en werkstatus een afspiegeling is van de Genkse samenleving.

Intensieve dialogen

In het weekend van 11 en 12 februari 2023 kwamen 22 Genkenaren samen om actief na te denken en in dialoog te gaan over het samenleven in Genk. Dit intensief weekend resulteerde in een aantal aandachtspunten voor het samenleven in Genk. Op 28 februari 2023 vond er een verbindende dialoogavond plaats waarbij de uitkomsten van dat weekend werden teruggekoppeld naar het college van burgemeester en schepenen, leden van de adviesraden en ambtenaren uit verschillende diensten.

"Zo’n participatief proces draagt ertoe bij dat mensen geprikkeld worden om na te denken en te spreken. Ze weten dat er mogelijk andere meningen zijn en gaan zich dus mogelijk op een andere manier gedragen dan wanneer ze in de eigen bubbel onder gelijkgestemden zijn. Ze gaan zich meer als “burger” gedragen – en dat was mooi om te zien."

(Professor Patrick Loobuyck, moraalfilosoof die 'De 22' mee begeleidde tijdens het dialoogweekend)

Momenteel gaat stad Genk achter de schermen hiermee aan de slag om te komen tot een set van basisprincipes voor het samenleven in Genk. Binnenkort hoor je hier meer over.


Heb jij na het lezen van deze website interesse in dit project, neem dan contact op met stad Genk via het mailadres samenleven@genk.be of het telefoonnummer 089 65 42 47.