De 22

Genk is een superdiverse samenleving. Elke Genkenaar heeft zijn/haar/hun typische eigenheid en dat siert ons. Soms kunnen al die identiteiten en perspectieven al eens botsen of missen we een gedeelde richting. Om die uitdagingen aan te pakken, ging stad Genk samen met een groep Genkenaren aan de slag.

Loting van ‘De 22’

Wat is er nodig om goed te kunnen samenleven in onze stad? Hoe kan elke Genkenaar zichzelf zijn, maar ook respect opbrengen voor het anders-zijn? Om een antwoord te vinden op deze en meer vragen werden 'De 22' gecreëerd. Op basis van een loting ontvingen 5.000 Genkenaren een persoonlijke uitnodiging; een gouden ticket om zich kandidaat te stellen voor 'De 22'. Maar liefst 221 Genkenaren deden dat. Uit deze groep werden op basis van leeftijd, geslacht, herkomst, opleidingsniveau en werkstatus 22 Genkenaren gekozen die een afspiegeling van de Genkse samenleving vormen.

Gesprekken

Begin 2023 kwamen 'De 22' samen om na te denken en in gesprek te gaan over het samenleven in Genk. Daarna werden deze ideeën voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, leden van de adviesraden en ambtenaren uit verschillende diensten.

"Zo’n participatief proces draagt ertoe bij dat mensen geprikkeld worden om na te denken en te spreken. Ze weten dat er andere meningen zijn en gaan zich dus wellicht op een andere manier gedragen dan wanneer ze enkel onder gelijkgestemden zijn. Ze gaan zich meer als 'burger' gedragen."

(Professor Patrick Loobuyck, moraalfilosoof die 'De 22' mee begeleidde)

4 gewoontes

Uit de denkoefening van 'De 22' kwamen 4 Genkse gewoontes tot stand. Ze geven houvast bij het samenleven in Genk. Een gewoonte is iets wat je je eigen kan maken en, eenmaal in de vingers, ga je er naar leven.