De Genkse gewoontes

Samenleven is niet altijd gemakkelijk. Duidelijke verwachtingen die we van elkaar mogen hebben, kunnen daarbij helpen. De vier Genkse gewoontes, het resultaat van een intensieve denkoefening met 'De 22', staan symbool voor hoe we in Genk met elkaar willen omgaan.