De rijke geschiedenis van de raad

Officieel werd de Adviesraad 55+ opgericht op 27 oktober 1972 als ‘gemeentelijke raad voor de gepensioneerden en de derde leeftijd’. In 1991 kreeg de raad de naam ‘gemeentelijke seniorenraad’ om in 2000 - toen Genk stad werd - ‘stedelijke seniorenraad’ te worden.


De doelstelling van de raad bleef al die jaren hoofdzakelijk dezelfde: advies geven over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. De manier waarop er gewerkt werd, evolueerde doorheen de jaren.

In het verleden kon je enkel lid worden van de raad als je afgevaardigd werd vanuit een seniorenbond. Hoe groter de seniorenbond, hoe meer afgevaardigden een zitje kregen in de raad.

Ook onafhankelijke senioren

Omdat steeds minder senioren aansluiten bij de traditionele seniorenbonden en het stadsbestuur het belangrijk vindt dat ook de niet-georganiseerde senioren hun stem kunnen laten horen, werden de statuten gewijzigd waardoor die laatsten ook stemgerechtigd lid kunnen worden van de Adviesraad 55+.

De interesse voor de Adviesraad 55+ blijft groeien en dat is uiteraard een goed teken. Die toenemende interesse is een bewijs dat Genkse 55-plussers geloven in de kracht van de raad als adviesorgaan.

Adviezen en activiteiten

De Adviesraad 55+ geeft niet alleen adviezen, maar organiseert ook heel wat activiteiten en projecten die bijdragen aan de participatie van medioren en senioren in de samenleving.

Zo zijn er de jaarlijkse fiets- en verkeerslessen, de feestmaand in oktober, de jaarlijkse uitstap, het fotoproject, de opleiding medioren- en seniorenconsulent, lezingen over gezondheid en veel meer.

Lokaal behoefteonderzoek

Om de noden en verwachtingen van senioren te kennen, organiseerde de Adviesraad 55+ al driemaal een lokaal behoefteonderzoek in samenwerking met de VUB. In 2014 werd bovendien een enquĂȘte gehouden bij de Genkse medioren, de toekomstige senioren. De resultaten van die onderzoeken dienen als basis voor het advieswerk van de Adviesraad 55+.

In heel Vlaanderen wordt regelmatig verwezen naar de Genkse Adviesraad 55+ van Genk als het gaat over een goed werkende adviesraad. Daar zijn wij natuurlijk trots op! De komende jaren zullen alle inspanningen voortgezet worden om hetzelfde niveau te behouden. Een goed samenspel tussen medioren en senioren enerzijds en de stad anderzijds blijft daarbij onontbeerlijk.