Rollenboek 'Gedreven leven: Genks engagement in vijftigvoud'

In 2009 riep de jury van de wedstrijd ‘Uitgebold? Ingerold!’ het Genkse rollenboek ‘Gedreven leven’ uit als het beste van Vlaanderen. Die eerste prijs was een mooie kroon op het vele werk dat een enthousiaste groep medioren en senioren deed onder leiding van de Adviesraad 55+, die toen nog 'seniorenraad' heette.

Het rollenboek wilde en wil aantonen dat de vergrijzing niet alleen geld kost. Zestigplussers nemen immers heel wat belangrijke taken in de samenleving op. De winnende Genkse inzending voor de wedstrijd leest als een vlot en geëngageerd getuigenis van een vijftigtal senioren en medioren over hun vrijwillige inzet voor de Genkse gemeenschap. Die is onder meer het product van de vele Genkse vrijwilligers. De manier waarop dat sociale kapitaal onze stad verrijkt, is uitgebreid gedocumenteerd in het rollenboek.

 

Origineel en veelzijdig

De jury loofde vooral de veelzijdigheid van de opgenomen rollen. Ons rollenboek bevat inderdaad heel wat minder evidente, maar des te belangrijker rollen. En dat is mooi: bepaalde vergeten (boekbedeelster in het ziekenhuis) of gloednieuwe rollen (knoppenman) kregen even de aandacht die ze zeker verdienen. Ook vond de jury het een extra pluspunt dat ‘Gedreven leven’ aandacht had voor senioren van andere origine met een maatschappelijk engagement en dat het werd verspreid onder de hele Genkse bevolking. Tot slot viel de “blanco” pagina achter aan de reeks getuigenissen bijzonder in de smaak. Op die bladzijde worden alle Genkse seniorenvrijwilligers met stille trom geroemd die niet in het boek zijn opgenomen, maar hun engagement met dezelfde passie aangaan.

 

Bibliotheken en hogescholen

Als winnend project kreeg het Genkse rollenboek de som van 5000 euro toegekend, waarmee de Vlaamse Ouderenraad duizend exemplaren liet bijdrukken. Die werden destijds verdeeld in bibliotheken en hogescholen over heel Vlaanderen. 

In niet minder dan 308 Vlaamse gemeenten en 318 bibliotheken prijkte het Genkse rollenboek ter inzage. Verder konden geïnteresseerden het raadplegen bij de provinciale diensten voor ouderenbeleid en ontvingen tal van ministers, de voorzitters van de politieke partijen en de dertig organisaties die op dat moment waren aangesloten bij de Vlaamse Ouderenraad een exemplaar. Ook in de scholen met een opleiding verpleegkunde, ouderenzorg, ergotherapie en orthopedagogie was er aandacht voor.