Duurzame ontwikkeling

Doel

Burgers vandaag én morgen een kwaliteitsvol leven en een gezonde leefomgeving garanderen.

De opmaak van het meerjarenplan is gebaseerd op 3 duurzaamheidsprincipes:

  • Transformatief: Zoeken naar duurzame oplossingen, waarbij oude oplossingen gaandeweg vervangen worden door nieuwe, structurele oplossingen.
  • Transversaal: We werken over meerdere domeinen heen aan oplossingen van de verschillende uitdagingen.
  • Inclusief en participatief: We gaan voor oplossingen waar zoveel mogelijk Genkenaren baat bij hebben, met aandacht voor de meest kwetsbaren.

We kiezen hierbij voor beleidsacties die aansluiten bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We vertrekken steeds van de specifieke Genkse context en geven aan hoe we op duurzame wijze tot een aanpak van die problematieken willen komen.

Vanuit de Genkse context concretiseren we onze inzet op de vijf P’s van de ontwikkelingsdoelstellingen:

  • People (mens): welzijn van onze burger via kansarmoedebestrijding, talentontwikkeling, zorg, vrije tijd, ontwikkeling van onze voorzieningen en wonen.
  • Prosperity (welvaart): creatie van welvaart via economische positie en werk, versterking van de stedelijkheid.
  • Planet (planeet): gezonde leefomgeving via klimaat en milieu en multimodale bereikbaarheid.
  • Peace and Partnerships (vrede en partnerschappen): via samen stad maken en veiligheid.
  • Duurzame stadsorganisatie: via een performante, mens- en marktgerichte organisatie en duurzaam, evenwichtig en transparant financieel beleid.