Horizontale beleidsdoelstellingen

De horizontale doelstellingen zijn doelstellingen die we slechts optimaal kunnen bereiken wanneer ze doorheen meerdere thematische beleidsdoelstellingen meegenomen worden.

Deze doelstellingen zijn:

  • duurzame ontwikkeling
  • geëngageerd en respectvol samenleven in diversiteit
  • sociale ongelijkheid en armoede keren.