Sociale ongelijkheid en armoede keren

Uitdaging

Enkele cijfers over sociale ongelijkheid, armoede en gebrek aan kansen:

  • laagste netto belastbaar inkomen per inwoner in centrumsteden
  • op 2 na hoogste score op gebied van geboortes in kansarme gezinnen in centrumsteden
  • hoogste werkloosheidsgraad in Limburg
  • op 1 na hoogste ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen.

Doel

Stad Genk is een stad die iedereen kansen geeft om voluit te leven.

Aanpak

Breed en veelzijdig beleid vanuit verschillende beleidsdomeinen.

  • consistente ketenbenadering
  • armoedetoets als rode draad
  • zorgen voor menswaardig inkomen
  • flankerende, proactieve en preventieve maatregelen
  • bewust omgaan met verdoken armoede