Evaluatie Genk-Zuid

In het voorjaar van 2024 evalueerde dienst Mobiliteit de (proef)maatregelen van het verkeersplan Genk-Zuid op basis van nieuwe verkeerstellingen en feedback van bewoners. Op 7 mei 2024 besliste het schepencollege welke maatregelen behouden, aangepast, geschrapt, toegevoegd of verder onderzocht worden.

Klik hier voor de volledige evaluatienota en het collegebesluit.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

BEHOUDEN MAATREGELEN

1. Knip/filter Caetsbeek
2. Knip/filter Eikelaarstraat
3. Wegversmallingen Mieënbroekstraat
4. Fietsoversteek kruispunt Wintergroenstraat x Sledderlo
5. Hoppinpunt en zebrapad Sledderlo (begin 2025)
6. Snelheidsremmer Krelstraat
7. Snelheidsremmer Koebaan
8. Fietssuggestiestroken Koebaan
9. Signalisatie parallelweg N77 Terboekt
10. Snelheidsremmers Wintergroenstraat
11. Snelheidsremmer Putwijerstraat

AANGEPASTE MAATREGELEN

12. Wegmarkering zone 50 en wegversmalling Fletersdel

GESCHRAPTE MAATREGELEN

13. Knip/filter Loskaaistraat / Eénrichting & 30 km/u Mieënbroekstraat

BIJKOMENDE MAATREGELEN

14. Wegversmalling Beverststraat (einde fietspad)
15. Voorrangsweg Sledderlo(weg) & Fletersdel
16. Afbakening zones 30 Sledderlo
17. Wegversmalling Koebaan (einde fietspad)
18. Wegmarkering zone 50 Sledderlo
19. Snelheidsremmer Wintergroenstraat (begin karrenspoor)
20. Snelheidsremmer Meistraat (tussen Bregel en woonzone)
21. Optimalisatie kruispunt Putwijerstraat x Busweg

VERDER ONDERZOEK (vanaf 2025)

22. Knip/filter Mieënbroekstraat
23. Optimalisatie kruispunt Zuiderring x Swinnenwijerweg
24. Optimalisatie parking Bregel Sport
25. Asmarkering karrenspoor Wintergroenstraat