Openbare evenementen melden of aanvragen

Meld openbare activiteiten aan het stadsbestuur!

In het kader van de meldingsplicht moet je als organisator elke openbare activiteit (feest, fuif, evenement, festival) melden. Dit kan je digitaal doen.

Je kan ook nog steeds hiervoor langskomen in het Veiligheidshuis. Doe dit wel steeds één maand op voorhand!

Aandachtspunten:

 • Als je activiteit muziek moet meten en/of registreren (bij aanvraag van een afwijking op de geluidsnorm) dan kan je hiervoor een geluidsmeter uitlenen bij de uitleendienst van de stad Genk.
 • Als je activiteit wordt ingeschat door de veiligheidsdiensten als risicovol dan zou het kunnen dat er gevraagd wordt een veiligheidsplan op te stellen en eventueel een veiligheidsoverleg met de veiligheidsdiensten bij te wonen.
 • Bij een meer complexe aanvraag (indien je bijvoorbeeld op meerdere data jouw activiteit wil laten doorgaan gedurende een bepaalde periode) wordt geadviseerd om toch nog steeds de aanvraag persoonlijk in het Veiligheidshuis te komen doen!

Om de meldingsfiche vlot te kunnen invullen, is het belangrijk dat je volgende informatie bij de hand hebt:

 • soort activiteit;
 • locatie (binnen of buiten en juiste adres);
 • datum en uren;
 • aard publiek + verwacht aantal deelnemers;
 • wil je sterke drank schenken;
 • wie is de organiserende vereniging + de verantwoordelijke van de activiteit (contactgegevens en geboortedatum);
 • wordt er aan persoonscontrole gedaan? Zo ja, naam van de securityfirma of, indien je met vrijwilligers van de organisatie wil werken, voor- en achternaam, adres en geboortedata van deze vrijwilligers;
 • overzicht grondplan (als de activiteit buiten is).

Procedure

Doe je melding of aanvraag minstens één maand voordat je activiteit doorgaat.

Bedrag

Allle vergunningen voor fuiven die stedelijk kunnen aangevraagd worden zijn gratis; ook de nachtvergunning is kosteloos.

Voor het lenen van een geluidsmeter wordt een waarborg van 100 euro gevraagd.

Meer info

Het melden van de activiteit kan digitaal of je kan nog steeds hiervoor langskomen in het Veiligheidshuis.