Evenementen melden of aanvragen

Meld openbare activiteiten aan het stadsbestuur!

Organisatoren van evenementen moeten hun activiteit vooraf melden. Dat kan digitaal, maar je kan hiervoor ook langsgaan in het Veiligheidshuis. Doe het wel een maand op voorhand.

Aandachtspunten:

 • Als je activiteit muziek moet meten en/of registreren (bij aanvraag van een afwijking op de geluidsnorm) dan kan je hiervoor een geluidsmeter uitlenen bij de uitleendienst van de stad Genk.
 • Als je activiteit als risicovol wordt ingeschat door de veiligheidsdiensten, dan moet je mogelijk een veiligheidsplan opstellen en eventueel een veiligheidsoverleg met veiligheidsdiensten bijwonen.

Om de meldingsfiche vlot te kunnen invullen, is het belangrijk dat je volgende informatie bij de hand hebt:

 • soort activiteit;
 • locatie (binnen of buiten en juiste adres);
 • datum en uren;
 • aard publiek + verwacht aantal deelnemers;
 • wil je sterke drank schenken;
 • gegevens van de organiserende vereniging + de verantwoordelijke van de activiteit (contactgegevens en geboortedatum);
 • wordt er aan persoonscontrole gedaan? Zo ja, naam van de securityfirma of, indien je met vrijwilligers van de organisatie wil werken, voor- en achternaam, adres en geboortedata van deze vrijwilligers;
 • overzicht grondplan (als de activiteit buiten is).

Procedure

Doe je melding of aanvraag minstens één maand voordat je activiteit doorgaat.

Bedrag

 • Stedelijke vergunningen en de nachtvergunning zijn gratis.
 • Een geluidsmeter lenen, kost 100 euro.