Everzwijnen: veelgestelde vragen

Mag ik de everzwijnen voederen?

Wat moet ik doen als een everzwijn aanvalt?

Mag ik een everzwijn doden?

Wat doe ik als ik een dood everzwijn vind?

Is de Afrikaanse varkenspest gevaarlijk?

Wat eet een everzwijn?

Hoe hou ik everzwijnen uit mijn tuin?

Krijgen we die everzwijnen ooit weg?

Mag ik de everzwijnen voederen?

Neen, absoluut niet. Want dieren die gevoed worden door mensen, gaan mensen associëren met voedsel. Ze verliezen ook hun natuurlijke angst voor mensen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties: die dieren zijn of lijken tammer dan gewoonlijk, maar het blijven wilde dieren. Ze zorgen voor meer overlast in tuinen, veroorzaken sneller verkeersongevallen en kunnen zelfs sommige ziektes overdragen naar de mens.

Wat moet ik doen als een everzwijn aanvalt?

Wilde everzwijnen zijn van nature erg schuw en blijven liever uit de buurt van mensen. Wanneer je er een tegenkomt, zullen ze zich meestal snel uit de voeten maken. Ze vallen enkel aan als ze zich in het nauw gedreven voelen en zich willen verdedigen. Bij vrijwel alle ontmoetingen met een everzwijn kan je een aanval vermijden door rustig te blijven en weg te wandelen. Zorg ervoor dat het everzwijn je kan zien en/of horen (bijvoorbeeld door rustig te praten). Weglopen is geen goed idee. Een everzwijn is stukken sneller en een vluchtrespons zal de reactie van het everzwijn eerder versterken.
Everzwijnen kunnen niet klimmen. De beste manier om te ontkomen, is dus de hoogte opzoeken: klim in een boom of ga op een auto gaan staan. Als je nergens in kunt klimmen, kan je het dier proberen te verjagen door in de handen te klappen. Probeer intussen de afstand tussen jou en het everzwijn te vergroten. Lukt ook dat niet, dan kan je je verschuilen, bijvoorbeeld achter een boom. Everzwijnen hebben geen goed zicht.

Mag ik een everzwijn doden?

Enkel jagers met een officiële jachtvergunning (jachtverlof) mogen jagen met een vuurwapen. Jagers moeten aan heel wat regels voldoen. Zo mag een jager alleen jagen op grof wild wanneer hij over een afschotplan beschikt. Dat plan bepaalt onder meer het maximum aantal stuks dat geschoten mag worden (per leeftijd en geslacht). Ook het type wapen en munitie dat gebruikt mag worden, is vastgelegd in een besluit. Alle info over de wetgeving die de jacht in Vlaanderen regelt, vind je op de website van Natuur en Bos.

Een everzwijn dat door een slecht geplaatst schot gewond raakt, is gevaarlijk. Een gewond everzwijn zit vol adrenaline en schakelt in vecht- of vluchtmodus. Bovendien zorgt een geweerschot ervoor dat een groep everzwijnen (een rotte) op de vlucht slaat. Dat vergroot de kans op aanrijdingen.

Wat doe ik als ik een dood everzwijn vind?

Raak nooit een kadaver aan. Je meldt je vondst best aan Agentschap Natuur & Bos. Een medewerker zal je vragen naar de precieze locatie en de situatie. Het kadaver zal worden opgehaald. Op die manier kunnen eventuele ziekten bij wilde zwijnen vastgesteld worden, om verdere verspreiding te voorkomen.

Is de Afrikaanse varkenspest gevaarlijk?

De ziekte is heel besmettelijk voor varkens en everzwijnen maar voor de mens volkomen ongevaarlijk. Je wordt ook niet ziek van het eten van vlees van besmette dieren. De Afrikaanse varkenspest treft alleen varkens en varkensachtigen, zoals everzwijnen. Dieren die met de Afrikaanse varkenspest besmet zijn, krijgen (als de ziekte een ernstige vorm aanneemt) hoge koorts, diarree, onderhuidse bloedingen en geelzucht. Ze sterven binnen de 2 tot 3 weken. In Europa verspreidt de ziekte zich voornamelijk via everzwijnen, die vrij in het wild leven en ongestoord grenzen kunnen oversteken. Tegen de Afrikaanse varkenspest bestaat er geen behandeling of vaccin. Daarom is de ziekte zo gevreesd bij varkenshouders.

Wat eet een everzwijn?

Wilde zwijnen zijn alleseters. Ze eten vooral plantaardig voedsel zoals eikels, beukennoten, kastanjes, wortelen, bladeren van wilde planten en landbouwgewassen (maïs, knollen, bieten). Afhankelijk van het seizoen en het voedselaanbod wordt het dieet aangevuld met dierlijk voedsel zoals in de bodem of in dood hout levende larven, regenwormen, kleine knaagdieren, konijnen, aas, naaktslakken, amfibieën en truffels.

Hoe hou ik everzwijnen uit mijn tuin?

Een omheining plaatsen kan een oplossing zijn. Die omheining moet minstens één meter hoog zijn, het gaas moet minstens twee millimeter dik zijn en de openingen mogen niet groter zijn dan 10 centimeter. Bovendien kan je best de omheining 20 centimeter worden ingegraven. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er ook minder drastische maatregelen om everzwijnen uit jouw tuin te weren. Alle maatregelen lees je in het handboek 'Samenleven met wilde dieren, hoe doe je dat?'.

Krijgen we die everzwijnen ooit weg?

De populatie everzwijnen wordt almaar groter. Ze vinden het hele jaar door voedsel en de winters zijn zacht. Everzwijnen ‘weg’ krijgen is dus niet realistisch. De Vlaamse overheid streeft naar een populatie in evenwicht met de maatschappij. Met georganiseerde jachten op Genks grondgebied proberen we de populatie onder controle te houden. Tegelijkertijd moeten we ermee leren leven dat everzwijnen een deel van onze natuur vormen.