Gebruik van alcohol

 Bijna zeven op de tien Genkenaren drinken alcohol. Er zijn minder huidige drinkers in Genk dan in het Vlaams Gewest 2018. Dagelijks alcoholgebruik (7,0%) en het overschrijden van de richtlijn (9,5%) komen ook minder voor in Genk, maar er is geen verschil op het vlak van het wekelijks drinken van 6 glazen of meer bij dezelfde gelegenheid (6,0%). Meer mannen drinken en ze drinken meer dan vrouwen. Het gebruik van alcohol stijgt met het opleidingsniveau en komt meer voor bij 25-74-jarigen en personen die makkelijk rondkomen dan bij 15-24-jarigen en personen die moeilijk rondkomen. Dagelijks alcoholgebruik ligt het hoogst bij 65-74-jarigen. Tot slot zijn er meer hoog- dan laagopgeleiden die de richtlijn voor alcohol overschrijden.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat alcohol gebruikte in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks alcohol gebruikt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 3-4 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat nog nooit alcohol gebruikte (AL01_4) en dat vroeger alcohol gebruikte, maar niet in de afgelopen 12 maanden (AL01_5), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 5 | Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de bevolking (van 15 jaar en ouder) die wekelijks alcohol drinkt, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 6 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met risicovol alcoholgebruik (>10 glazen/week), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 7 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat minstens één keer per week 6+ glazen alcohol drinkt bij dezelfde gelegenheid, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022