Gegevenswerking door het Werkstation

In 2014 is de stad gestart met het uitbouwen van een complementaire werking aan de VDAB waarin jobcoaches werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk begeleiden.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan te bieden, verzamelen de jobcoaches vanaf het intakegesprek een aantal gegevens over jou, namelijk:

 • intakegegevens (datum en uur gesprek, naam van je jobcoach)
 • identiteits- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, gsm, herkomst, leeftijd, geslacht, andere …)
 • gegevens over je gevolgde opleiding(en) (secundair onderwijs, hoger onderwijs, onbekend, …)
 • gegevens over je socio-economische status (schoolgaand, aan het werk, werkloos, …)
 • toeleidingsgegevens (verwijzer)
 • je specifieke hulpvraag en toelichting bij deze vraag

Deze gegevens zullen gebruikt worden door de jobcoaches van het Werkstation in het kader van je begeleiding en worden mogelijk aan derden doorgegeven, zoals aan potentiële werkgevers, uitzendkantoren, aan de VDAB en haar tenderpartners in functie van de verdere begeleiding tijdens de zoektocht naar werk.

Deze gegevens worden ook anoniem gebruikt om het beleid van de stad omtrent tewerkstelling te optimaliseren.

Wij bewaren deze gegevens vanaf je intakegesprek en gedurende de rest van onze samenwerking. Na 3 jaar worden deze gegevens verwijderd (of geanonimiseerd en enkel nog voor beleidsinformatie gebruikt), tenzij ze verwerkt werden in functie van ESF-projecten waar een verplichte bewaartermijn van 10 jaar geldt.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt:

 • in te zien
 • te verbeteren, te wissen of te beperken
 • over te dragen
 • bezwaar te maken tegen de verwerking
 • je toestemming tot (verdere) verwerking in te trekken.”

Je richt je daarvoor via mail tot werkstation@genk.be of via briefwisseling tot Stadsbestuur Genk, Dienst Tewerkstelling, Europalaan 37a, 3600 Genk. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze begeleiding. Als je deze gegevens niet verstrekt, bezwaar maakt tegen de verwerking en/of je toestemming intrekt, kan het Werkstation je uiteraard niet verder begeleiden.

De verwerkingsverantwoordelijke is stad Genk (via het Werkstation), Stadsplein 1 te 3600 GENK, te contacteren via info@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

De functionaris voor gegevensverwerking kan je bereiken via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

Je hebt tevens recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.