Gemeentelijke plannen

De stad Genk is volop in ontwikkeling. Om deze groei ruimtelijk te kunnen sturen, maakt de stad verschillende soorten plannen op. Bestemmingsplannen geven aan een gebied een specifieke bestemming (wonen, werken, recreatie, natuur,…).