Genks Netwerk Vluchtelingen

Stad en OCMW Genk vormen samen met een aantal organisaties, vrijwilligerswerkingen en individuen die actief zijn op vlak van vluchtelingenhulp en opvang het Genks Netwerk Asielzoekers en Vluchtelingen. Dit netwerk ijvert ervoor om knelpunten en signalen met betrekking tot Genkse asielzoekers en vluchtelingen op te volgen en aan te pakken. Daarnaast wil het netwerk de Genkenaren sensibiliseren en informeren. Het netwerk organiseert daarom onder andere gespreksavonden en activiteiten in het kader van de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag.

Onze partners zijn: Het Genks Comité Vluchtelingen, Vincentius Genk, Orbit vzw, Fonto Nova vzw De Oever, Abrahamhuis, de protestantse kerk, het Lokaal Opvanginitiatief van OCMW Genk, Limburgs Platform Vluchtelingen, Agentschap Integratie en Inburgering, WeForThem, vzw AIF+, Federatie Wereldvrouwen en het Internationaal Comité.

Wist jij trouwens dat er in Genk heel wat mogelijkheden zijn als je vluchtelingen wilt helpen? De Dienst Diversiteit & Gelijke Kansen helpt je graag op weg!