Vluchtelingen en asielzoekers

Wat is een vluchteling en wie is asielzoeker? Een vluchteling is iemand die vervolging te vrezen heeft omwille van zijn of haar ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. Een asielzoeker is iemand die zijn land ontvlucht is en politiek asiel aanvraagt in een land waarin zij denken veiliger of beter leven te kunnen leiden.