Gezondheid en omgeving

De belangrijkste factor die voor hinder in de wijk of buurt zorgt is de hoeveelheid of snelheid van het verkeer: 24% van de inwoners van Genk geeft aan hiervan hinder te ondervinden; dit is meer dan in het Vlaams Gewest 2018. Inwoners van Genk ondervinden ook vaker problemen met de opstapeling van vuilnis (15%), vandalisme (7,9%) en toegang tot parken of recreatieve terreinen (7,4%). Personen die moeilijk versus makkelijk rondkomen ervaren meer hinder van de opstapeling van vuilnis, vandalisme en toegang tot parken. Er zijn ook meer laag- versus hoogopgeleiden die hinder ondervinden van vandalisme en toegang tot parken. De belangrijkste factor die voor hinder thuis zorgt is lawaai afkomstig van auto’s, de trein, tram of metro, vliegtuigen, buren of ondernemingen in de buurt: 35% van de Genkenaren stoort zich hieraan. Bovendien storen Genkenaren zich vaker thuis aan trillingen (door verkeer of ondernemingen, 14%), luchtverontreiniging (17%) en geur (11%). Personen die moeilijk versus makkelijk rondkomen ervaren meer hinder van trillingen, luchtverontreiniging en geur.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor een ernstig probleem in de woonomgeving is, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 2-5 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat aangeeft problemen te hebben met het verkeer (HE0101_1), met vuilnis (HE0102_1), met vandalisme (HE0103_1) en met toegang tot parken (HE0104_1), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 6-10 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat aangeeft problemen te hebben met het verkeer (HE0101_1), met vuilnis (HE0102_1), met vandalisme (HE0103_1), met toegang tot parken (HE0104_1) en dat minstens één ernstig probleem aangeeft (HE01_1), Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018

Figuur 11 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd werd door minstens één omgevingsfactor, volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 12-15 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd werd door luchtverontreiniging (HE0201_1), geur (HE0202_2), trillingen (HE0203_1) en lawaai (HE02_2), volgens leeftijd en geslacht, Lokale Gezondheidsenquête, Genk, 2022

Figuur 16-20 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd werd door luchtverontreiniging (HE0201_1), geur (HE0202_2), trillingen (HE0203_1), lawaai (HE02_2) en minstens één omgevingsfactor (HE02_1), Genk 2022, Lokale Gezondheidsenquête 2021, Vlaams Gewest 2018