Grote Markt

De Grote Markt vormde de aftrap van de herinrichting van de verschillende centrumpleinen. Inmiddels is de verharde ruimte omgetoverd tot een groen stadsplein met ruimte voor wandelen, verpozen, spelen, horeca-terrassen, … .

Grote Markt