GRS - Informatief gedeelte

Inhoudstafel kaarten

Kaart 1: Situering, Genk in haar ruimere omgeving
Kaart 2: Reliëf en hydrografie
Kaart 3: Bodemkaart
Kaart 4: Bebouwde massa
Kaart 5: Zeefkaart
Kaart 6: Situering in de MHAL
Kaart 7: Structuurschets RSV-synthese
Kaart 8: Ruimtelijk Structuurplan Limburg: gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 9: Gewestplan
Kaart 10: Situering van de BPA’s
Kaart 11: Beschermde monumenten en landschappen
Kaart 12: Vlaams Ecologisch Netwerk: GEN en GENO
Kaart 13: Habitat – en Vogelrichtlijngebieden
Kaart 14: Bestaande ruimtelijke structuur van de regio
Kaart 15: Ferrariskaart (1777)
Kaart 16: Topografische kaart (1938)
Kaart 17: Biologische waarderingskaart
Kaart 18: Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur
Kaart 19: Bestaande nederzettingsstructuur
Kaart 20: Wijkindeling per statistische sector
Kaart 21: Bestaande bruto-woondichtheid per statistische sector
Kaart 22: Situering van de sociale/openbare dienstverlening
Kaart 23 : Overzichtskaart situering zonevreemde woningen
Kaart 24: Bestaande nederzettingsstructuur Genk-centrum
Kaart 25: Bestaande ruimtelijk-economische structuur
Kaart 26: Toestand bedrijventerreinen volgens gegevens van het ENA
Kaart 27: Overzicht situering zonevreemde/gebiedsvreemde bedrijven (gewestplan)
Kaart 28: Bestaande toeristisch-recreatieve structuur
Kaart 29: Overzicht situering zonevreemde recreatie (gewestplan)
Kaart 30: Situering recreatieve fietsroutes
Kaart 31: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur
Kaart 32: Openbaar vervoer - De Lijn: Regionaal en Lokaal
Kaart 33: Traditionele landschappen
Kaart 34: Bestaande landschappelijke structuur
Kaart 35: Synthese bestaande ruimtelijke structuur

Download:

Bijlagen