GRS - Richtinggevend gedeelte

Inhoudstafel kaarten

 • kaart 1: Gewenste ruimtelijke structuur Genk
 • kaart 2: Overzicht deelruimten
 • kaart 3: Kernstad
 • kaart 4: Deelgebieden Kernstad
 • kaart 5: Lokaal netwerk
 • kaart 6: De Maten
 • kaart 7: Boxbergheide en omgeving
 • kaart 8: Woonpark
 • kaart 9: Oud Winterslag
 • kaart 10: Gordel
 • kaart 11: Zuidelijke dorpen
 • kaart 12: Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur
 • kaart 13: Gewenste nederzettingsstructuur
 • kaart 14: Taakstelling woonprogrammatie: overzicht
 • kaart 15: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Kernstad
 • kaart 16: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Lokaal netwerk
 • kaart 17: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Maten
 • kaart 18: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Boxbergheide
 • kaart 19: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Woonpark
 • kaart 20: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Oud Winterslag
 • kaart 21: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Gordel
 • kaart 22: Taakstelling woonprogrammatie: deelruimte Zuidelijke dorpen
 • kaart 23: Taakstelling woonprogrammatie voorlopig niet / definitief niet te ontwikkelen gebieden
 • kaart 24: Gewenste ruimtelijke-economische structuur
 • kaart 25: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur
 • kaart 26: Gewenste structuur-openbaar vervoer
 • kaart 27: Gewenste structuur auto- en vrachtverkeer - categorisering wegen
 • kaart 28: Gewenst functioneel fietsnetwerk
 • kaart 29: Gewenst recreatief fietsnetwerk
 • kaart 30: Duurzaam scenario fietsnetwerk bijkomende maatregelen
 • kaart 31: Gewenste landschappelijke structuur

Download: