Handelsverenigingen in Genk

Centrummanagement

Het centrummanagement is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelsclusters in het stadscentrum en van de stad. Het centrummanagement is het overlegorgaan tussen handelaars en horeca-uitbaters uit het stadscentrum en het stadsbestuur.

Contactgegevens:

 • Centrummanagement Genk vzw
 • pa/ Dienst Economie - Stad Genk
 • Stadsplein 1, 3600 Genk
 • info@centrumgenk.be
 • http://www.centrumgenk.be/

Horeca Groot Genk

Horeca Groot Genk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Genkse horeca.

Contactgegevens:

Verenigde Handelaars Vennestraat (VHV)

De VHV is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Vennestraat.

Contactgegevens:

Verenigde Handelaars Stalenstraat (VHS)

De VHS is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Stalenstraat.

Contactgegevens:

 • Verenigde Handelaars Stalenstraat
 • Stalenstraat 60, 3600 Genk
 • T 089 38 20 28

Verenigde Handelaars Hoevenzavellaan (VHH)

De VHH is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars uit de Hoevenzavellaan.

Contactgegevens:

 • Verenigde Handelaars Hoevenzavellaan
 • Hoevenzavellaan 36, 3600 Genk
 • T 089 38 23 69

Buiten de bovenvernoemde handels- en ondernemingsverenigingen zijn ook Unizo, Voka en VKW in onze stad actief ten dienste van de handelaars en de ondernemers.