Heraanleg Slagmolenomgeving

De heraanleg van de omgeving van de Slagmolen is één van de projecten van het Stiemerprogramma. De algemene doelstelling van het project is: Het bewaren en versterken van de ecologische, hydrologische, landschappelijke, sociale, recreatieve en erfgoedwaarde van de Slagmolensite door de heraanleg van de omgeving.

Specifieke projectdoelstellingen

De ecologische waarde van de site is versterkt:

 • De drie natuurtypes van de Maten zijn geïntegreerd op de site.
 • Het waterleven is toegenomen

De landschappelijke waarde van de site is versterkt:

 • De site vormt een blauw-groene stapsteen tussen de Stiemervallei en de Maten
 • De Slagmolenweg is heringericht met prioriteit voor de groene verbinding en traag verkeer

De hydrologische waarde van de site is versterkt:

 • De natuurlijke waterstructuren zijn zichtbaar en beleefbaar
 • Rioleringsstelsel van de omgeving is heraangelegd
 • De watertoevoer naar de vijvers van De Maten is geoptimaliseerd
 • De watertoevoer naar de watermolen is gegarandeerd

De recreatieve en toeristische waarde van de site is versterkt:

 • De verblijfs-en recreatieve mogelijkheden in de publieke ruimte zijn opgewaardeerd .
 • De site vormt een belangrijke schakel in (boven)lokale fiets-en wandelroutes.
 • De toegang tot De Maten is duidelijk en leesbaar
 • Genkenaren en toeristen maken gebruik van de recreatieve mogelijkheden op de site.

Een aantal uiteindelijke resultaten

 • De straten krijgen meer ruimte voor water en groen.
 • Regenwater wordt opgevangen en ingezet voor de natuur, voor sfeer in de straat, voor gebruik door bewoners.
 • Buurtbewoners worden uitgenodigd en ondersteund om zelf regenwater op te vangen en te gebruiken.
 • De omgeving wordt een aangename ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers.
 • De schoonheid van de natuur van De Maten wordt doorgetrokken in de omgeving.
 • Fietsen en wandelen in de buurt wordt aangenamer en veiliger.
 • Het kruispunt van de Slagmolenweg - Ijzersteenweg - De Schom - Dominikanenlaan wordt verkeersveiliger.
 • De Schabeek wordt verder zichtbaar gemaakt.

Procesverloop en stand van zaken

 • Het project ging van start in januari 2021.
 • In maart 2021 werd via gesprekken met thematische experten en met de buurt input verzameld over de opzet van het project. Deze input werd gebruikt om een eerste conceptontwerp op te maken. Dit is nog geen echt ontwerp, maar een aantal denkrichtingen of mogelijkheden voor de verschillende thema’s in het project. Bekijk de korte samenvatting van deze gesprekken.
 • In april en mei 2021 werd dit conceptontwerp besproken met de thematische experten en daarna met de buurtbewoners. Met deze input gaan de ontwerpers opnieuw aan de slag om een eerste ontwerp voor de omgeving te maken. Bekijk de korte samenvatting van deze gesprekken.
 • In 2022 werden extra studies gedaan naar de situaties van de achtertuinen aan de Schabeek, de mogelijkheden voor het bosje naast de ingang naar De Maten en de waterkwaliteit van de gracht naast de Schabeek. Op basis daarvan werd een schetsontwerp opgemaakt.
 • In maart en april 2023 werd dit schetsontwerp besproken met de buurtbewoners en verschillende thematische experten. Het ontwerp concentreert zich rond drie thema's: mobiliteit, water en de omgeving van het Slagmolen gebouw. Deze input wordt opnieuw gebruikt voor de verdere verfijning van de plannen. Er werd ook besproken wat de bewoners zelf kunnen doen op hun privédomein; namelijk het opvangen en laten infiltreren van regenwater. Bekijk de korte samenvatting van deze gesprekken.
 • In april 2024 werd het volledige voorontwerp aan de buurt voorgesteld. Bekijk de presentatie over het voorontwerp.
 • Tot eind 2024 loopt een periode van studiewerk aangezien de werken vlakbij De Maten zullen gebeuren, een Europees beschermd natuurgebied. De nodige studies omvatten:
  • Het in kaart brengen van de nodige droogzuiging
  • Voortoets passende beoordeling
  • Opstellen van een Milieu Effecten Rapport

Timing (onder voorbehoud)

 • Najaar 2023 – eind 2024: extra studies tot goedkeuring
 • Eind 2024 – zomer 2025: omgevingsvergunning
 • Eind 2024 – zomer 2025: Aanbestedingsprocedure
 • Zomer 2025 – voorjaar 2026: Opstart van de werken