Heraanleg Slagmolenomgeving: veelgestelde vragen

Hoe komt het dat er bij een regenbui zoveel water blijft staan op het kruispunt van de Zuiderring en de Westerring?

Dit is een gekend probleem. Er is een samenloop van omstandigheden: enerzijds is er een capaciteitsprobleem van de riolering (afvoer komende van de Zuiderring en Kolderbos komt samen met deze van de Westerring), anderzijds is dit ook een geografisch laag punt in de rijweg waardoor het afstromend water er zich concentreert.

Het capaciteitsprobleem kunnen we alleen structureel aanpakken bij de bron door de opwaarts aangesloten gebieden af te koppelen. Omdat dit over een groot gebied gaat werken we hier stap voor stap aan. Zo hebben we reeds in Hondsbos (Kolderbos) gescheiden riolering aangelegd en ook in Bosdel (Genk-Zuid). En er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn (Zuiderring, Hooiweg, verdere zijstraten Kolderbos). Hiervan zijn de ontwerpstudies lopende of moeten ze nog opgestart worden. We werken hier samen aan met rioolbeheerder Fluvius.

Wordt de elektriciteit ook ondergronds gelegd?

Ja, het bovengronds net wordt ondergronds gelegd.

Wordt het gasnet uitgebreid?

Dit moeten we nog bekijken.

Wat gebeurt er nu ten aanzien van de overlast van het zwerfvuil van McDonalds-klanten?

Er werd reeds een extra container geplaatst in de Slagmolenweg, die al wat meer afval kan opvangen. Deze zomer start er een project in samenwerking met Ovam/VVSG/Mooimakers om picknickplaatsen aan te pakken. In het kader hiervan zal ook Mc Donalds aangesproken worden.

Wordt er in dit project ook een aansluiting op de toekomstige fietssnelweg voorzien?

Neen, de fietssnelweg hoort niet tot dit project en zal later gerealiseerd worden.

Hoort de heraanleg van het kruispunt Ijzersteenweg - De Schom - Slagmolenweg ook tot dit project?

Ja, de geplande rotonde zal samen met de heraanleg van de straten in het projectgebied gebeuren. Deze straten zijn: de Slagmolenweg, een deel van de IJzersteenweg, een deel van De Schom, een deel van de Schurfstraat, Vlierhout en de Meidoornstraat.

Horen de werken aan de spoorwegbrug ook bij dit project?

Neen, dit is een apart project door Infrabel. Momenteel is de start van de werken gepland voor het najaar. De werken zouden een jaar duren.

Wordt er naast het plankenpad nog een fietspad aangelegd?

Neen, dit is kwetsbaar natuurgebied dus zullen er geen extra paden worden aangelegd. Fietsers zullen aangewezen zijn op de toekomstige fietssnelweg.

Bestaat de mogelijkheid om opnieuw te zwemmen in de tuin van de Slagmolen?

Het voormalige zwembad zou een vijver kunnen worden. Maar de kans is klein dat de kwaliteit van het water zal voldoen aan de vereisten voor zwemwater.