Heraanleg Slagmolenomgeving: veelgestelde vragen

Water

Mobiliteit

Slagmolenplein

Praktische vragen

Water

Hoe komt het dat er bij een regenbui zoveel water blijft staan op het kruispunt van de Zuiderring en de Westerring?

Dit is een gekend probleem. Er is een samenloop van omstandigheden: enerzijds is er een capaciteitsprobleem van de riolering (afvoer komende van de Zuiderring en Kolderbos komt samen met deze van de Westerring), anderzijds is dit ook een geografisch laag punt in de rijweg waardoor het afstromend water er zich concentreert.

Het capaciteitsprobleem kunnen we alleen structureel aanpakken bij de bron door de opwaarts aangesloten gebieden af te koppelen. Omdat dit over een groot gebied gaat werken we hier stap voor stap aan. Zo hebben we reeds in Hondsbos (Kolderbos) gescheiden riolering aangelegd en ook in Bosdel (Genk-Zuid). En er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn (Zuiderring, Hooiweg, verdere zijstraten Kolderbos). Hiervan zijn de ontwerpstudies lopende of moeten ze nog opgestart worden. We werken hier samen aan met rioolbeheerder Fluvius.

Zal dit project de wateroverlast van de bewoners aan de Schabeek oplossen?

Dit project zal er alles aan doen om die waterproblematiek zo goed mogelijk aan te pakken. Echter dit is een heel nat gebied, dus een volledige garantie kunnen we niet bieden dat er nooit nog wateroverlast zal zijn in dit gebied. 

Vandaag loopt de gracht achter de tuinen via een smalle buis onder de parking door naar de Stiemerbeek. Het water kan echter vaak niet snel genoeg weg, zeker bij een hoge waterstand in zowel de gracht als de Stiemer. In het project zullen we het water de andere kant opsturen en laten aflopen in de richting van de regenwaterleiding in de bocht naar de Hasseltweg. Op die manier kan het water sneller weg en kan het gebufferd worden in de regenwaterleiding.

Hoe wordt er voorkomen dat de regenwaterleiding verstopt zal geraken?

De kans dat de afvoerbuizen voor het regenwater verstopt geraken is vrij klein. Uiteraard heeft een dergelijk systeem een onderhoud nodig en dat zal op regelmatige basis gebeuren door Fluvius. Zij passen het onderhoud aan op de noden van de locatie.

Mobiliteit

Wordt er in dit project ook een aansluiting op de toekomstige fietssnelweg voorzien?

Neen, de fietssnelweg hoort niet tot dit project en zal later gerealiseerd worden.

Hoort de heraanleg van het kruispunt Ijzersteenweg - De Schom - Slagmolenweg ook tot dit project?

Ja, de geplande rotonde zal samen met de heraanleg van de straten in het projectgebied gebeuren. Deze straten zijn: de Slagmolenweg, een deel van de IJzersteenweg, een deel van De Schom, een deel van de Schurfstraat, Vlierhout en de Meidoornstraat.

Hoe zal dit project bijdragen aan meer verkeersveiligheid in de Slagmolenweg?

De Slagmolenweg zal anders worden ingericht met meer plaats voor fietsers, wandelaars, groen en water. Op de meeste plaatsen van de Slagmolenweg komen er vrijliggende fiets- en voetpaden en groene bermen met plaats voor regenwater om te infiltreren. Het plein net voor de Slagmolen wordt een plein ingericht met een snelheidsregime van 30km/h.

Deze inrichting zal het hardrijden ontmoedigen en op die manier zal ook het sluipverkeer van en naar de Hasseltweg verminderen.

Zal er nog plaats zijn om te parkeren voor het bezoek van de bewoners?

Er worden geen parkeerplaatsen voorzien voor de woningen. Maar aangezien in de Slagmolenweg een snelheidsregime van 50 km/u geldt, mag er gewoon op de openbare weg geparkeerd worden. Bewoners en bezoekers kunnen dus voor de deur parkeren.

Hoe zal het parkeren in de berm onmogelijk gemaakt worden?

In de groene zone tussen de rijweg en het fietspad zullen wadi's aangelegd worden. Dit zijn iets dieperliggende zones waarin het regenwater even kan blijven staan om dan in te sijpelen in de grond. In die wadi's zullen ook bomen worden gepland. Deze combinatie zal ervoor zorgen dat het heel onhandig is om in die groene zone te parkeren.

Zullen bewoners een deel van hun voortuin of oprit moeten afstaan voor de heraanleg van de weg?

Neen, het project blijft binnen de rooilijnen. Er zijn geen innames voorzien. Het is echter wel mogelijk dat sommige bewoners vandaag een stuk openbaar domein als privédomein zijn gaan gebruiken.

Zullen de bewoners van de huizen die vooraan de straat staan meteen op het fietspad terecht komen als ze hun huis uit stappen?

Neen, dat is niet het geval. Er is een zone van 1,30m voorzien tussen de woningen en het fietspad.

Komen er in de Ijzersteenweg ook vrijliggende fiets- en wandelpaden?

In de Ijzersteenweg komt er wel een voetpad, maar geen vrijliggend fietspad.

Slagmolenplein

Wat gebeurt er ten aanzien van de overlast van het zwerfvuil van McDonalds-klanten?

Er werd reeds een extra container geplaatst in de Slagmolenweg, die al wat meer afval kan opvangen. Deze zomer start er een project in samenwerking met Ovam/VVSG/Mooimakers om picknickplaatsen aan te pakken. In het kader hiervan zal ook Mc Donalds aangesproken worden.

Wordt er naast het plankenpad nog een fietspad aangelegd?

Neen, dit is kwetsbaar natuurgebied dus zullen er geen extra paden worden aangelegd. Fietsers zullen aangewezen zijn op de toekomstige fietssnelweg.

Bestaat de mogelijkheid om opnieuw te zwemmen in de tuin van de Slagmolen?

Het voormalige zwembad zou een vijver kunnen worden. Maar de kans is klein dat de kwaliteit van het water zal voldoen aan de vereisten voor zwemwater.

Zal er voldoende parkeerplaats zijn voor alle bezoekers van de Slagmolen en De Maten?

Het is onmogelijk om de volledige parkeerbehoefte op te lossen op de beperkte oppervlakte voor de Slagmolen. Tegelijk is het ook niet wenselijk om op die plek een grote autozee te organiseren. Daarom wordt er gekozen voor een beperkte en goed georganiseerde parking voor de Slagmolen. Er zullen ook fietsparkeerplaatsen voorzien worden.

Om de overlast voor de bewoners te beperken zal het parkeren in de bermen onmogelijk gemaakt worden door de inrichting. Bezoekers zullen mits goede signalisatie naar parkeerplaatsen in de buurt geleid moeten worden. 

Praktische vragen

Wordt de elektriciteit ook ondergronds gelegd?

Ja, het bovengronds net wordt ondergronds gelegd.

Wordt het gasnet uitgebreid?

Dit wordt nog bekeken.

Horen de werken aan de spoorwegbrug ook bij dit project?

Neen, dit is een apart project door Infrabel. Momenteel is de start van de werken gepland voor het najaar. De werken zouden een jaar duren.

Hoe vaak zal de weg open gebroken worden?

Dit is een geïntegreerd project. Dat betekent dat alle werken achtereenvolgend zullen gebeuren. De overlast zal zoveel mogelijk beperkt worden tot één aaneengesloten periode. Echter gezien de lange duurtijd is het nu nog niet mogelijk om daar al een specifiek antwoord op te geven.