Horecavergunning

Wil je een horecazaak openen of overnemen in Genk? Dan zijn er een paar dingen die je moet weten over de vergunningen en toelatingen die je nodig hebt: van een drankvergunning tot een brandveiligheids- en hygiëneonderzoek. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie voor je verzameld. Zo kan je zorgeloos starten aan je horeca-avontuur in onze stad!

Exploitatie- of uitbatingsvergunningen

 • Vraag tenminste 30 dagen voor de opening van je zaak een exploitatie- of uitbatingsvergunning aan. Het aanvragen en verkrijgen van deze vergunning is gratis.
 • Elke uitbater van een drank- en/of eetgelegenheid met verbruik ter plaatse moet een vergunning voor het verkopen van gegiste en sterke dranken hebben. De aanvraag én vergunning zijn gratis!
 • Je kan ook advies aanvragen over Kansspelen Klasse III voor het plaatsen van max. twee kansspelen (type Bingo of One-ball).
 • Wijzigt of sluit de exploitatie van de drankgelegenheid? Dit geef je altijd door aan Afdeling Economie.

Vraag je vergunning online aan

Checklist: wat breng je mee?

Breng zeker een overzicht mee van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de uitbating van de horecazaak, met per persoon de volgende info:

 • Naam en voornaam
 • Nationaliteit
 • Arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger)
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid indien dit wettelijk verplicht is (aanlevering doorheen het proces mogelijk)

Ben je niet gedomicilieerd in Genk? Voeg dan een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document toe, eventueel voldoende betrouwbaar vertaald (model 595 - max. 1 maand oud).

Een kopie van:

 • het uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 • de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
 • de huurovereenkomst of eigendomsakte;
 • bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing.

En tot slot …

 • Je keuringsattesten blusmiddelen, gas- en elektrische installaties.
 • Het actuele aandeelhoudersregister (indien uitbating door een rechtspersoon - aanlevering doorheen het proces mogelijk).
 • De toelating afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV (aanlevering doorheen het proces mogelijk).
 • Bewijs aanvraag omgevingsvergunning (indien van toepassing).

Brandveiligheids- en hygiëneonderzoek

Wil je een uitbatingsvergunning verkrijgen? Dan laat je je zaak eerst onderzoeken op brandveiligheid en hygiëne. Een belangrijke stap naar een veilige zaak!

 • Voor het brandveiligheidsonderzoek neemt de Brandweerzone Oost-Limburg (T 089 65 33 33 of preventie@bwol.be) contact met je op.
 • In eerste instantie zullen zij je vragen een aantal documenten (o.a. keuringsattesten blusmiddelen, gas- en elektrische installaties) te bezorgen.
 • Nadat je deze documenten bezorgde, zal de brandweer een controle plannen.
 • Indien de brandweer je binnen een week nadat je aanvraag ingediend en ontvankelijk werd verklaard niet heeft gecontacteerd, mag je hen zelf contacteren voor het maken van een afspraak.
 • Vermeld ook zeker het adres en de contactgegevens van je zaak!

Belangrijk! Denk eraan contact op te nemen met de Afdeling Economie (T 089 65 44 26 of via economie@genk.be) voor het uitvoeren van de hygiënecontrole (toelichting zie bijlagen ‘Brochure Horecazaak starten’).

Procedure

 • Is je aanvraag onvolledig of onontvankelijk? Dan informeren we je hierover. Wanneer de aanvraag onvolledig is (wegens ontbreken van documenten vermeld in het aanvraagformulier) heb je 30 kalenderdagen de tijd vanaf de melding om de ontbrekende info/documenten in te dienen. Opgelet: doe je dit niet, dan wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard!
 • Nadat het dossier ontvankelijk is verklaard, zal een administratief onderzoek worden gestart:
  • omgevingsonderzoek (inzake stedenbouw en milieu);
  • brandveiligheidsonderzoek;
  • hygiëneonderzoek;
  • moraliteitsonderzoek;
  • fiscaal rechtelijk onderzoek;
  • onderzoek naar exploitant (eerdere betrokkenheid m.b.t. bestuurlijke maatregel of gemeentelijk administratieve sanctie);

Na afloop van het administratief onderzoek (en de keuringen ter plaatse) zal de vergunning al dan niet worden afgeleverd. Zo begint je Genkse horeca-avontuur! Veel succes.

Belangrijk! Gelieve de volgende digitale (ingescande) documenten klaar te houden om als bijlage toe te voegen: (model 595 en model 596.1-8 – max. 1 maand oud)

Wil je meer weten over de horecavergunning? Lees dan het horecareglement, de brochure brandveiligheid horeca en de infobrochure horeca Genk.