Groot rapport magazine Horizon (jan 2021)

Uit een schriftelijke bevraging bij 519 Genkse 60-plussers blijkt dat de Horizon bijzonder bekend is en veel gelezen wordt. Ongeveer even veel mannen als vrouwen namen deel en de respondenten waren gelijk verdeeld over drie leeftijdsgroepen (60-66, 67-75 en ouder dan 75 jaar). Bijna negen op de tien deelnemers waren met pensioen. De bevraging vond plaats van begin oktober 2019 tot eind april 2020 en werd bezorgd bij de deelnemers aan het Lokaal Behoefteonderzoek van minstens 60 jaar. Daarnaast stelden we een focusgroep samen, waarvan we met een 20-tal lezers een persoonlijk gesprek hadden over hun leesgedrag. Behalve tevredenheid leverden beide onderzoeken interessante verbetersuggesties op.

‘Als bedeler van het boekje in mijn buurt merk ik dat veel lezers blij zijn wanneer de nieuwe Horizon verschijnt’, merkt een deelnemer aan een persoonlijk gesprek op. Die teneur blijkt ook uit de schriftelijke enquête: 94% van de bevraagden kennen het magazine, onder hen leest 88% het. ‘Wanneer de Horizon in de bus valt, doorblader ik die en maak meteen een selectie van wat ik echt wil lezen’, stipt een ander lid van de focusgroep aan. Velen lezen het blad overigens volledig uit. De schriftelijke peiling onderstreept dat: twee op de drie noemt alle rubrieken interessant.

Aantrekkelijk en nuttig

De meest gekozen redenen om het magazine te lezen, zijn de nuttige info, de frisse en eigentijdse vormgeving en de diversiteit van de onderwerpen. Daarbij valt op dat vrouwelijke en oudere lezers het meest zijn ingenomen met de Horizon. De hoogste waardering was er voor interviews en verhalen van Genkenaren, de geschiedenis van Genk en gezondheid. Wat minder scoorden de huwelijksjubilarissen, de activiteiten van de dienstencentra en van de seniorenverenigingen. Toch noemden verschillende leden van de focusgroep het uitneembare middenkatern heel handig: ‘Na ontvangst schrijven mijn echtgenote en ik ons altijd in voor enkele activiteiten in de kalender. Boeiend om te zien hoe breed het aanbod elke editie weer is.’ Uit de individuele gesprekken bleek appreciatie voor de toegankelijkheid van de artikels: ‘Ze sluiten prima aan bij de leefwereld van de lezer.’ De lay-out heet aantrekkelijk en nodigt uit om het magazine te lezen.

Binnen handbereik

Opvallende vaststelling: heel wat lezers houden de Horizon bij, zelfs wanneer ze die volledig hebben gelezen. ‘Het is dan ook een mooie publicatie op kwalitatief papier’, merkt iemand van de focusgroep op. Heel wat lezers bewaren het magazine op een goed zichtbare plaats, zoals de keuken- of salontafel. ‘Dan hoef je het niet te zoeken om even iets na te lezen’, argumenteert een ander focuslid. Papier blijft bovendien verpletterend populair bij de lezers: bijna 96% leest het nu op papier, zo’n 87% wil het ook in de toekomst enkel op papier.

Alles kan beter

12% van de bevraagden laat de Horizon aan zich voorbij gaan. Bijna de helft daarvan komt op het conto van 60- tot 66-jarigen. Van wie zich niet geroepen voelt het blad te lezen, vindt een op de drie zich daar te jong voor. Even veel respondenten gaven aan geen of te weinig Nederlands te begrijpen. ‘Wij lezen het thuis voor aan moeder die de taal niet beheerst’, stelt een focuslid. Ook de inhoud is voor sommigen een struikelblok: zij willen meer artikels over vrije tijd, cultuur, wetgeving en wonen. Anderen vragen meer info voor senioren en aandacht voor sport. Volgens nog andere bevraagden is de Horizon klaar voor een vormelijke verjongingskuur. Enkele deelnemers opperen de leeftijd dan weer te verlagen en stellen voor het magazine te verdelen bij Genkenaren vanaf 55 jaar.

Niet op een koude steen

Scherpe lezers als die van de Horizon zitten nooit verlegen voor gedegen kritiek. En dat waarderen we! Met enkele van de opmerkingen tijdens de bevraging gingen we ondertussen aan de slag. In de ‘luxueuze’ dikte van het papier zagen sommigen een bron voor besparingen. Behalve financiële deden ook ecologische redenen ons dat voorstel aannemen. Sinds enkele edities verschijnt de Horizon op dunner, maar even aangenaam leesbaar papier.

Een andere leuke suggestie is een aparte webpagina op de stedelijke website met meer achtergrondinfo bij de ‘papieren’ artikels. Heel wat info haalt om uiteenlopende redenen de papieren publicatie niet. Zo is die soms te uitgebreid of is er te weinig plaats in de Horizon. Bijkomende uitleg en extraatjes lees je voortaan online. Ook de rubriek met de huwelijksjubilarissen wordt vanaf september naar de website verplaatst. Zo kunnen we de foto’s van de koppels sneller publiceren aangezien we niet hoeven te wachten tot de Horizon is gedrukt.

Hoewel het geen rechtstreekse aanbeveling van de lezers was, hebben we hun voorkeur voor verhalen van Genkenaren en de geschiedenis van Genk gecombineerd in een nieuwe rubriek. In ‘Goudvinder’ belichten we voortaan interessante Genkenaren die uitblinken of -blonken in een boeiende passie. Zo brengen we nog meer wat jullie leuk vinden.

Extra’s en achtergronden

Interessante achtergrondinfo en extra artikels lees je op www.genk.be/horizon-extra.