Horizon: wat de papieren versie niet haalde

De Horizon die je als Genkse 60-plusser viermaal per jaar thuis in de brievenbus ontvangt, bevat dikwijls niet alle info waaraan achter de schermen is gewerkt. Niet alle foto's of teksten halen de eindversie.

Toch kunnen die best interessant zijn. Bij het ter perse gaan van het magazine ruimen we onze laden en schijven definitief op en plaatsen hier wat ons boeiend lijkt.