Informele zorg

In Genk wordt er door 19% van de inwoners informele zorg geboden; dit is meer dan in het Vlaams Gewest 2018. Vrouwen en personen van 55 tot 64 jaar bieden vaker hulp dan mannen en personen van 15 tot 44 jaar en van 65 jaar en ouder. Er wordt vooral zorg geboden aan familie die niet tot het huishouden behoort, waarschijnlijk aan de ouders. Bij de 75-plussers wordt echter het vaakst hulp geboden aan iemand uit het eigen huishouden, waarschijnlijk aan de partner.

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat niet beroepsmatig instaat voor hulp of verzorging, volgens leeftijd en geslacht, Lokale GezondheidsenquĂȘte, Genk, 2022

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat niet beroepsmatig instaat voor hulp of verzorging, Genk 2022, Lokale GezondheidsenquĂȘte 2021, Vlaams Gewest 2018