Kappen van bomen

Ben je van plan om een boom te kappen of je perceel bouwrijp te maken door middel van ontbossing?

Denk er aan dat je dan in de meeste gevallen een kapvergunning nodig hebt.

Om te weten of je voor het kappen van een boom een vergunning moet vragen, raadpleeg je best eerst dit document. Dit handig instrument is gebaseerd op de gemeentelijke verordening m.b.t. beplantingen en waardevolle bomen (kapverordening).

Om je aanvraag correct samen te stellen kan je gebruik maken van het voorbeelddossier voor het kappen van bomen.