Omgevingsvergunning

Vanaf 1/01/2018

De stad Genk start net als de meeste Vlaamse gemeenten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een dergelijke aanvraag zal zowel kunnen dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een carwash.