Bouwvoorschriften

Ben je benieuwd naar de slaagkansen van je project? Informeer je dan bij de stad over de stedenbouwkundige voorschriften.

Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Ze bepalen wat er op je perceel wel of niet kan. Ze zeggen iets over de bestemming én inrichting van je perceel.

Stedenbouwkundige voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen of verordeningen.

De belangrijkste ruimtelijke plannen zijn het gewestplan, de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s), de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en de verkavelingen.

Bekijk de overzichtskaart om te achterhalen of je perceel in een BPA of een RUP gelegen is. Je komt de naam van het plan te weten door op de kaart te klikken.

In Genk gelden ook enkele verordeningen. Net als ruimtelijke plannen leggen verordeningen een aantal regels vast.

Je aanvraag zal steeds getoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op je perceel. Past je project binnen deze voorschriften, dan vergroot de kans op een vergunning. Is dit niet zo, dan kan de stad je hier geen vergunning voor geven.

Tip: Wil je onaangename verrassingen vermijden? Ga dan samen met deĀ Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving na aan welke voorwaarden je project moet voldoen.

In sommige gevallen kan je beperkt afwijken van stedenbouwkundige voorschriften. Deze afwijkingen worden niet zo maar toegestaan. Informeer je hierover bij de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving van de stad.

Bij het oprichten van een meergezinswoning dien je te voldoen aan de VMSW-normen. Deze normen bepalen de minimum oppervlaktes van de verschillendeĀ ruimtes in de wooneenheden.