Verkavelen

Verkavelen van gronden

Als je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. De aanvraag moet digitaal ingediend worden bij het stadsbestuur via het omgevingsloket.

De vergunningsplicht geldt ook voor de verkoop van woningen op plan.

De voorschriften van een verkaveling bepalen hoe je mag bouwen. Als je perceel in een verkaveling gelegen is dan gelden er specifieke regels.

Wil je een grond kopen of een constructie (ver)bouwen, informeer je dan over deze voorschriften! Ze bepalen wat kan of niet kan. Je kan hiervoor terecht bij de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving van de stad.

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet digitaal aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Voor grotere verkavelingen (woonontwikkelingen) moet je het draaiboek duurzame woonontwikkelingen volgen.

Bijstellen van een verkaveling (verkavelingswijziging)

Soms staat een verkaveling je project in de weg. Je kan dan een afwijking vragen of een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling (verkavelingswijziging) aanvragen. Het bijstellen van een verkaveling is nodig als je de plannen en/of bouwvoorschriften wil aanpassen.

Je kan een bijstelling van een verkaveling aanvragen voor:

  • het wijzigen van de configuratie van een volledige verkaveling of een lot uit de verkaveling. Dit wil zeggen dat je, mits aan een aantal voorwaarden te voldoen, kan vragen om de perceelgrenzen te verleggen zodat de loten anders worden ingedeeld; 
  • het wijzigen van de zones van een verkaveling of een lot uit de verkaveling (zone voor hoofdbouw, zone voor tuinen en koeren,....); 
  • het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften van een verkaveling of een lot uit de verkaveling; 
  • het verlengen of verplaatsen van wegen

Een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling kan analoog ingediend worden bij de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving van de stad. De voorkeur gaat echter uit naar digitaal indienen via het omgevingsloket.

Bij het wijzigen van de kavelgrenzen moet de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling digitaal aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Let op! Een verkaveling kan vervallen. Hier is een specifieke regelgeving voor uitgewerkt.