Kunst in de vallei

Gedurende een aantal maanden gebruikt illustrator/kunstenaar Charlotte Peys de Stiemervallei in Genk als haar foerageergebied. Regelmatig resideert ze een week in het Emile Van Dorenmuseum van waaruit ze op artistieke sprokkeltocht gaat langs de Stiemerbeek. Ze laat zich leiden door de stroming, door de blik van anderen, door potloodlijnen op papier en tracht alle ervaringen te vertalen naar kleine, poëtische ingrepen in woord en beeld. De schetsen en voorbodes hiervan kan je bekijken op de website www.logboekvaneenbeek.be.

Oeverloze Gesprekken

Het eindresultaat en synthese van dit traject was een week vol Oeverloze Gesprekken. Charlotte ging met een waadpak en een tafelrugzak op pad in de Stiemervallei op zoek naar ontmoetingen. Het gesprek was een uitnodiging om in naam van de beek te spreken en je blik ten opzichte van de beekvallei en je binnenwereld te verschuiven. Het gesprek bestond uit verschillende elementen: een wateroplosbare overeenkomst, natuurlijke elementen uit de Stiemervallei, schilderen van de loop van de beek, beekpersonages, een poëtische beweegreden ...

Dit schrijft Charlotte Peys hierover in haar beekverslag:

In totaal vonden meer dan twintig gesprekken plaats. De meeste waren één -op-één, sommigen in duo. Eenendertig mensen tekenden hun stroming op een vel papier, kozen een beekpersonage uit waar zet het meest bij voelden en een bijhorend natuurlijk object. Eenendertig mensen stelden zich open en dachten mee op de stroming van de Stiemerbeek. Elk gesprek kende zijn eigen diepte. ...

Eén ding is zeker: er werd gepraat over de beek op een manier zonder grenzen. Ik denk dat daarin de kracht van de gesprekken schuilt. Niet het praten vanuit een bepaald domein of met een bepaald doel, maar meanderend en vol stroomversnellingen en opstoppingen.

Emile Van Dorenmuseum

Het Emile Van Dorenmuseum nodigt als huis van landschap en kunst op regelmatige basis hedendaagse kunstenaars uit om in dialoog te gaan met het museum, de traditie van de landschapsschilders en het natuurlijke en stedelijke landschap van Genk vandaag.

Meer info: Emile Van Dorenmuseum

Stiemerdeal

Als kunstenaar in residence draagt Charlotte Peys bij aan de doelstellingen van de Stiemervallei. Ze verbindt mensen met natuur en mensen met mensen. Deze samenwerking draagt tegelijk bij aan de doelstellingen van het Emile Van Dorenmuseum. Een win-win voor beide diensten.