Les 2 Wètder het nog?

Ooze Gènker –èè – Èè- klank. Vergelijk mèt de klank èn de Franse weerd: semaine, l’hiver, maitre, faire, clair

Èntige Gènker weerd. De wèèg, sjèèg, gèève, stèèke, gelèèg, vèège, zèège, kèèke, dèè, vèè, wèème, vèèrig, kèèver, bèèë. Wei stoeën de aksente?

En nou……, Lèèze .

’t Ès ‘ne lange rechde wèèg.(rechte) ee : veel, vlees, steen

Dèè krieëg ’n lilleke vèèg out de pan.  Èè: wèèg, zèèg, kèèl

oefeningen:

 • De plank iers oafvèège, dan zèège.
 • Nie zoe sjèèg, rèstig oan!
 • Wèèmebelèèfd ès kan ieëveral koeëme.
 • Dat hous ès e groet gelèèg.
 • De jèèger sjoeët er nèève.
 • Dèè hit mich ’n pèèr gestoofd.
 • Gank ‘nen trèè rapper, de kèms te loat.
 • Kóm èn, de noen ès vèèrig.
 • Bèn hees, hèb de krets ènne kèèl.
 • Slech wèèr, mèèrge wiert het bèèter.
 • Noo de mès krijge ve de zèège.