les 7: Ve hèbbe nog zoe eene. Ooze Gènker –ieh- Ieh klank

’t És de gewoene –ie- klank maer iet langer gerokke.

Beleister het versjil mer ‘ns. Viet en vliehge ich zien en ziehn, Miet en miehg, grien (voeder) griehn (kleur)

Vergèèt nie te oefene!

Oos Jan ès den diehvel te plat. Ie: viet, tien, ziep

Van doo out konste nie goed ziehn. Ieh: miehg, driehg,

Èsmiehg zijn mer e gedach? griehn, vliehge

Oefeningen:

  • Smoakt nie, veel te driehg.
  • ‘ne Goed verzèrgde groassef teent sjoen griehn.
  • Dei snotbel zal zich nog liere viehge.
  • Vliehgmesjiene vliehgen ènne loch, strontvliehgen oaventou èn hous.

‘ns Goed beleistere weider dit outsprèèkt.

  • Klavier, mier, gier, spier, spierke, pepier, menier..
  • Deezen ie- klank klinkt èn het Nederlands ooch langer vier de r
  • Èn ’t Gènker ooch langer 

Ie+r: vier, dier, mier, gewier